"Waar blijven wij in Nederland met onze aanpak?"
"Waar blijven wij in Nederland met onze aanpak?"

‘Nederland is een vergiet’

Algemeen 282 keer gelezen

Regio - Vanuit de fractie van de PvdA in Waterschap Hollandse Delta was Hennie Wiersma woordvoerder voor de rapportage van Waterwerken. Hierin wordt gerapporteerd of de uitgevoerde activiteiten op koers liggen om de (lange termijn) doelen uit de beleidsplannen te behalen.

“Onze fractie vraagt zich echter af: wat wordt of is die koers?” zegt Wiersma. “We hebben doelen bereikt, die in 2016 zijn vastgesteld, maar uitvoering lukte niet altijd of slecht. Laat ik met het goede beginnen: de Waterveiligheid is bij ons Waterschap in goede handen en er wordt nu ook hard gewerkt aan onze secondaire dijken. Maar bij de Waterketen zie je dat er veel vooruit wordt geschoven. Personeelsgebrek en lange levertijden hebben daar mee te maken, maar ook het overleg met gemeenten en andere belanghebbenden loopt niet echt allemaal soepel.”

Fractie PvdA vindt het heel belangrijk dat er aandacht is voor voldoende en schoon water. Wiersma: “Al jaren hebben we te maken met droge zomers en nu is zelfs dit voorjaar al een drama. Hoewel we genieten van het zonnetje, kunnen de gewassen op de akkers nauwelijks ontkiemen door heel het land: vanwege een tekort aan regen. En nog steeds wordt er nog niet in de winter rekening gehouden met het opvangen van water en bergen. Nee: het wordt met een noodgang afgevoerd naar de zee. Nederland is een vergiet. In België moeten nieuwbouwhuizen van een waterberging voorzien worden. Waar blijven wij in Nederland met onze aanpak? Te beginnen bij ons eigen Waterschap.”

“Ik zal niet alle punten opnoemen van mijn betoog maar het draait continu over de vraag: hoe zorgen we dat ons water ook schoon blijft. We zorgen dat er geen giftige stoffen in ons water komen, waardoor mens en dier ziek worden. Nergens komt ook in nieuwe plannen terug, dat er inspanningen worden gedaan om te voorkomen dat ons grondwater zo vervuild, zelfs vergiftigd wordt.” Wiersma gaat verder: “Door het gesjoemel van anderen wordt ook Waterschap Hollandse Delta opgezadeld met extra kosten. Denk aan de vervuiling in de Plas van Heenvliet omdat partijen zeggen dat: grond geen gif bevat, dat de bagger schoon is, dat het rubbergranulaat geen kwaad kan. Chemierbedrijf Chemours weer een jarenlange vergunning heeft gekregen. Een bos mogelijk omgehakt wordt voor het aanleggen van een rondweg. Staalslakken gebruikt worden als ondergrond voor gebouwen en uitloogt in het grondwater. Er niet geluisterd wordt naar zoveel waarschuwingen.”

Op woensdag 18 mei houdt Waterschap Hollandse Delta haar Verenigde Vergadering en wordt ook vooruitgekeken naar de komende periode. De fractie van de PvdA zou graag meer actie zien van het Waterschap. 

Uit de krant