Door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. (Foto: PR)
Door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. (Foto: PR)

Aanpak essentaksterfte volgend jaar van start

Algemeen 203 keer gelezen

Voorne -Putten - De noodzakelijke boswerkzaamheden in verband met de essentaksterfte zullen na het broedseizoen 2023 van start gaan. Het betreft het gebied vanaf de Ganzenwei tot en met de Stompaardseplas.

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en herstelt niet van deze ziekte. Een ziekte die in een steeds hoger tempo toeslaat. De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Het recreatieschap Voorne-Putten heeft opdracht gegeven om de aangetaste bomen te verwijderen. De werkzaamheden hiervoor zullen plaats vinden in de zomer van 2023.
Binnenkort zullen de zieke bomen geblest worden met een oranje stip. Waar mogelijk blijven de gezond uitziende essen staan om zo de es ook in het landschap te kunnen bewaren. Het weghalen van de essen zal op plekken leiden tot grote gaten in het groen. Deze plekken worden opnieuw ingeplant met een grote diversiteit aan bomen en struiken.
Bos blijft zo bos. Deze bosdelen kunnen de eerste periode er minder aantrekkelijk uitzien, maar de diversiteit van de nieuwe aanplant zal uiteindelijk zorgen voor een sterker, gezonder en beter beleefbaar bos voor mens, dier en plant.

Ingrijpend
In 2021 zijn vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd in het Bernissegebied-Noord. Deze noodzakelijke werkzaamheden hebben een grote impact op het aanzicht van het gebied. In de winter van 2021-2022 zijn de bosvakken waar werkzaamheden zijn geweest opnieuw ingepland met een hoge diversiteit aan bosplantsoen. De verwachting is dat ook in het Bernissegebied-Midden de impact van de bestrijding van de essentaksterfte groot zal zijn. Om die reden staat de herplant voor dit gebied direct wederom direct de winter na de werkzaamheden op de planning. Om de verstoring van het gebied zo klein mogelijk te maken staat ook enig regulier onderhoud in onder andere de elzen gepland. Door deze dunning nu te doen wordt het gebied niet een jaar later nogmaals verstoord.

Caravan
Er zijn delen van de Bernisse die hoofdzakelijk uit essen bestaan. Omdat de impact van de werkzaamheden veel vragen kunnen oproepen, is een boswachter van Staatsbosbeheer, namens het recreatieschap, beschikbaar in het gebied. Hij staat hier met een caravan, waarvandaan excursies georganiseerd worden. Men kan hierbij aansluiten, informatie krijgen en vragen stellen.
De data en locaties waar de boswachter staat kan men vinden via de website van het recreatieschap:
www.recreatieschapvoorneputten.nl

Uit de krant