De ontwikkelaars zeggen een 'verdozing' van het landschap te willen voorkomen (afbeelding website Rotterdam Logistics Park)
De ontwikkelaars zeggen een 'verdozing' van het landschap te willen voorkomen (afbeelding website Rotterdam Logistics Park)

Kickersbloem 3 molensteen om nek Voorne aan Zee?

Algemeen 972 keer gelezen

Hellevoetsluis - Industrieterrein Kickersbloem 3: is het een molensteen om de nek van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zoals partij Voorne aan Zee en de Brielse partij ONS stellen, of juist een aanjager van de bedrijvigheid in de nieuwe fusiegemeente?

Partijen Voorne aan Zee en ONS Brielle publiceerden het alarmerende bericht dat het project Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis een schuldenlast heeft van 40 miljoen. Beide partijen zijn bang dat dit een grote nadelige impact zal hebben op de financiële stabiliteit van de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee.

Een woordvoerder van gemeente Hellevoetsluis reageert verbaasd en geschokt: ‘Dit klopt niet, er is geen tekort van 40 miljoen euro. Het gaat op dit moment om een tekort van 4,3 miljoen en dat is een bedrag dat voor zo’n groot project echt niet ongewoon is’. Na een traag begin, gaat het nu ook goed met de verkoop en verhuur. Van de 59,2 hectare bouwgrond die beschikbaar is in de eerste drie fases van Kickersbloem, is inmiddels 32,5 hectare verkocht en is 23,7 ha in optie. Of ook met de vierde fase verder wordt gegaan is niet zeker. Een paar weken geleden is er een megagroot ‘voortdurend’ erfpachtcontract afgesloten met een grote, internationaal opererende, organisatie: de Delta Development Group. Deze groep wil Kickersbloem in de markt zetten als ‘Rotterdam Logistics Park’ en er zijn nog meer erfpachtcontracten met Delta in de pijplijn. Er is in de Rotterdamse haven een grote behoefte aan logistieke locaties. De contracten zijn zorgvuldig opgesteld en bieden zekerheid voor de toekomst door de mogelijkheid van indexering. De verwachting is dat het nieuwe industrieterrein veel werkgelegenheid zal gaan opleveren.

Code oranje
De toekomst van Kickersbloem 3 ziet er volgens Hellevoetsluis dus goed uit. De provincie toont zich in haar brief van 24 december 2021 aan de gemeente Hellevoetsluis echter minder positief en is bezorgd. Zij vindt dat Hellevoetsluis grote risico’s heeft genomen door enorme bedragen te investeren in Kickersbloem 3 en de gemeente krijgt mede daarom van de provincie de risicokleur ‘oranje’ toebedeeld voor haar begroting voor 2022 (oranje betekent: ‘veel risico’).

Hetzelfde gebeurde ook al in 2021 en 2020. De code oranje houdt in dat de gemeente nog maar één stap verwijderd is van de risicokleur rood. Dat is de zwaarste sanctie van de provincie, waarbij een gemeente onder verscherpt financieel toezicht komt te staan. De provincie verklaart dat de voornaamste oorzaak voor het toekennen van de code oranje de risicovolle grondexploitatie van Kickersbloem 3 is. Het terrein legt een zware tol op het vermogen van de gemeente Hellevoetsluis en de hoge lasten die de gemeente daarvoor moet betalen zijn niet in overeenstemming met de inkomsten.

Investeringsmij. familie Borstlap
Voor een betrokkene van het eerste uur heeft Kickersbloem III intussen al wel het gewenste rendement opgeleverd. Eerder dan de gemeente Hellevoetsluis, zag Hans Borstlap - die destijds topman van een familie investeringsbedrijf was - de potentie van de landbouwgebieden ten oosten van Kickersbloem 1 en 2. Hij vond hier de mogelijkheid om een nieuw industrieterrein te ontwikkelen.

Al in 2003 begon hij met het opkopen van grond van de boeren. Deze wilden graag op zijn aanbod ingaan, omdat hij hen een prijs bood die aanzienlijk hoger was dan de toenmalige prijs van landbouwgrond van 7 euro per m2. En toen dan ook vervolgens op een avond in 2015 de gemeenteraad van Hellevoetsluis - tegen ieders verwachting in - instemde met een bestemmingswijziging voor de landbouwgronden, feliciteerde hij zichzelf en schonk in zijn villa in Brasschaat een glas champagne in. (Bron interview met Hans Borstlap in het FD). 

Hans Borstlap verkreeg 60% van de grond in Kickersbloem 3. De overige 40% werd aangekocht door Hellevoetsluis. Inmiddels heeft deze investeerder, op een kleine positie na, al zijn grond verkocht. Het gebied voor het logistieke park verkocht hij aan de gemeente Hellevoetsluis. In verband met de bestemmingsplanwijziging, betaalt de investeerder nu een exploitatiebijdrage aan de gemeente.


De komende maanden, tot aan de verkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee die op 23 november zullen plaatsvinden, zal er in deze krant regelmatig aandacht worden besteed aan onderwerpen die spelen in de drie te fuseren gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis.


Uit de krant