Afbeelding
Foto: NVWA

Eerste Aziatische hoornaars gespot in vier provincies

Algemeen 839 keer gelezen

De eerste Aziatische hoornaars van dit jaar zijn alweer op diverse plaatsen gesignaleerd. De schadelijke invasieve exoten zijn gezien in de Zeeuwse plaatsen Zuiddorpe, Axel en Hulst, bij Rockanje (Zuid-Holland), in Bergen op Zoom (Noord-Brabant) en in Maastricht en Born (Limburg). Stichting platform Stop invasieve exoten roept iedereen op om alert te zijn op deze grote, bijna geheel zwarte wesp, er een foto van te maken en een melding in te dienen bij Waarneming.nl. Voor geïnteresseerden is er op 12 mei een gratis online training.

De Aziatische hoornaar eet veel honingbijen, wilde bijen en andere insecten en is om die reden in 2016 op de zogeheten Unielijst geplaatst. Dat is een lijst met inmiddels 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt onder meer in dat vestiging en verspreiding moet worden voorkomen. In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing van Aziatische hoornaars, en is de provincie verantwoordelijk voor de bestrijding. In 2017 is de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien. 

‘De exemplaren die nu rondvliegen, zijn koninginnen die eind vorig jaar uitgevlogen en bevrucht zijn, de winter hebben overleefd en een nest aan het bouwen zijn. Elke koningin die nu gevangen wordt, scheelt dus een nest in de zomer’,  aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform. 

Vorig jaar werden alle Aziatische hoornaars gezien in de zuidelijke helft van Nederland, met een noordelijke uitschieter in Meppel.

‘Om te zorgen dat deze invasieve exoot zich hier niet verder verspreidt, is het belangrijk dat de nesten snel opgespoord en vernietigd worden. Daarbij spelen burgers een essentiële rol, want zonder waarnemingen kunnen de NVWA en de provincies niet in actie komen. Ziet u dus een grote donkere wesp, waarvan het achterlijf bijna geheel zwart is met een kleine geeloranje vlek, en waarbij de poten gele uiteinden hebben? Probeer hem te vangen, maak er een foto van en dien een melding in via Waarneming.nl’, aldus Reinhold.

Om zowel professionals als andere geïnteresseerden te informeren over de diverse aspecten rond de Aziatische hoornaar organiseert IVN Natuureducatie in opdracht van de provincie Limburg op donderdag 12 mei een gratis online training. 

Uit de krant