De locatie bij de Haringvlietdam waar twee megawindturbines geplaatst zouden moeten worden.
De locatie bij de Haringvlietdam waar twee megawindturbines geplaatst zouden moeten worden. Foto: Wil van Balen

Besluitvorming windturbines Haringvlietdam opnieuw opgeschort

Algemeen 316 keer gelezen

Hellevoetsluis - De verdere besluitvorming over de windturbines Haringvlietdam is voor de tweede keer uitgesteld. 

Het uitstellen van de besluitvorming heeft alles te maken met een motie van de Kamerleden Leijten en Erkens over windturbines die door de Tweede Kamer op 8 maart is aangenomen. In deze motie vragen Leijten en Erkens de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s (Regionale Energie Strategie) over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windturbines. Dit gaat onder andere over strenge minimumafstandsnormen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen. Ook vragen zij te bekijken of de werkwijze van Denemarken, ook in Nederland tijdelijk kan worden toegepast.

Omdat het op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regering omgaat met deze motie wil het Hellevoetse college daar eerst meer duidelijkheid over. Daarom is besloten de verdere besluitvorming over de windturbines uit te stellen, totdat er meer bekend is over de consequenties van deze motie voor het windtraject in Hellevoetsluis.

Ook vorig jaar zijn de procedures tijdelijk uitgesteld, destijds vanwege de uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021 over windturbines. Nu is er dus opnieuw een tijdelijke opschorting. De gemeente zegt de afspraken over de hoeveelheid windenergie in onze gemeente moet worden opgewekt na te willen komen. “We hebben ook de zorg voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Voor ons weegt dat belang zwaar, en daarom willen we ook nu weer dat er eerst meer duidelijkheid komt, voor we ingrijpende besluiten nemen over lokale normen in de volgende fase van het bestemmingsplan” laat het college van B&W weten.

De geplande avonden over het windproject, 29 maart voor bewoners en 30 maart voor de gemeenteraadsleden, gaan niet door.  Het voorontwerp bestemmingsplan blijft wel tot 31 maart ter inzage laat de gemeente weten. Na deze inzageperiode zou normaal gesproken met het ontwerp bestemmingsplan begonnen worden, maar dat is door deze ontwikkeling stilgezet. 


 

Uit de krant