Voedselbank Hellevoetsluis is momenteel gevestigd aan de Einsteinweg maar groeit daar uit haar jasje. De Fietsenbank en het Repaircafé hebben beiden nog geen vaste ruimte voor het uitvoeren van hun activiteiten.
Voedselbank Hellevoetsluis is momenteel gevestigd aan de Einsteinweg maar groeit daar uit haar jasje. De Fietsenbank en het Repaircafé hebben beiden nog geen vaste ruimte voor het uitvoeren van hun activiteiten.

Voedselbank, Fietsenbank en Repaircafé samen aan de Brasem

Algemeen 1.046 keer gelezen

Hellevoetsluis - Onlangs heeft het college van B&W van Hellevoetsluis ingestemd met het verzoek van de Voedselbank, Fietsenbank en Repaircafé om zich te mogen vestigen in het gebouw aan de Brasem. 

Aan de Brasem was jarenlang OBS De Windroos gevestigd. Toen de school begin dit schooljaar naar het nieuwe IKC De Samenstroom vertrok, kwam het gebouw leeg te staan. Al snel werd een nieuwe invulling gevonden om leegstand te voorkomen. Er werd een tijdelijke coronatestlocatie gevestigd. Daarnaast wordt een deel van het pand verhuurd aan de Kinderkoepel voor de kinderopvang. Het college vindt het belangrijk dat het nu leegstaande gedeelte van het pand ook weer gebruikt wordt. De gemeente staat dan ook positief tegenover de vestiging van deze organisaties op deze plek; zij vervullen een belangrijke functie voor inwoners die het financieel niet gemakkelijk hebben. De bedoeling is dat de drie organisaties zich per 1 april 2022 vestigen aan de Brasem 32. Wethouder Hans van der Velde (sociale zaken en welzijn): “In onze maatschappij zouden we deze voorzieningen eigenlijk niet nodig moeten hebben. Helaas is dat toch het geval en dan is het fijn dat ze er zijn en dat ze elkaar in Hellevoetsluis nu kunnen vinden onder één dak.” 

De Voedselbank krijgt aan de Brasem 6 lokalen tot haar beschikking. Zoals de plannen er nu liggen is er een lokaal met een eigen ingang naar het plein gereserveerd voor de Fietsenbank en het Repaircafé samen. Om de fietsen goed te kunnen stallen zou er eventueel een aparte gesloten fietsstalling op het schoolplein geplaatst kunnen worden. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: “We verwachten geen overlast in de woonwijk omdat de betreffende organisaties slechts beperkt per week open zijn voor hun klanten. De mensen die de Voedselbank bezoeken worden op afspraak en met een tijdslot ontvangen. Hierdoor zal nooit een groot aantal bezoekers tegelijk de Brasem bezoeken. De Fietsenbank geeft slechts éénmaal per week of op afspraak fietsen uit en dit gaat om kleine aantallen bezoekers. Het Repaircafe Hellevoetsluis zal in eerste instantie alleen reparaties uitvoeren aan de Brasem en haar klanten zelf blijven ontvangen in de Bibliotheek.”  

De Fietsenbank en het Repaircafé ontvangen geen subsidie. De huidige subsidie van de geemeente aan de Voedselbank is €35.000,00. dit wordt verhoogd met €4800,00 per jaar om dit plan te kunnen verwezenlijken. De gemeente had ook de Kledingbank aan de Brasem willen zien. De Kledingbank zou wel willen samenwerken met de andere organisaties, maar wil niet naar de Brasem verhuizen. De indeling van de ruimtes is niet toereikend waardoor zij de kleding niet zouden kunnen uitgeven zoals zij dat zelf graag willen. De investeringen om de ruimtes aan te passen vinden zij te groot en teveel omvattend. Ook voorziet de Kledingbank problemen in de wijk vanwege het bevoorraden van de kleding met een vrachtwagen en het parkeren van de vrachtwagen. De Kledingbank moet de huidige locatie aan de Brielsestraatweg op termijn verlaten omdat op deze locatie plannen zijn om nieuwbouw te ontwikkelen. De Kledingbank heeft aangegeven dat zij de toezegging van Maasdelta hebben, dat zij de komende twee jaar de huidige locatie kunnen blijven huren daarom is er bewust gekozen om nog niet te verhuizen. 

En zo zijn het dus drie maatschappelijke organisaties die hun intrek in de voormalige basisschool nemen. Het gaat echter om tijdelijke huisvesting van minimaal 6 jaar. Na deze periode zullen de organisaties weer op zoek moeten naar een andere locatie. Het gebouw aan de Brasem is namelijk eigendom van de gemeente en wordt door de gemeente aangehouden. Op deze locatie zou een IKC verwezenlijkt worden, maar dat wordt niet bevestigd door de gemeente. Een woordvoerder laat weten: “Een nieuw IKC zal in de Kooistee op een nog nader te bepalen locatie worden gesitueerd. Het Integraal huisvestingsplan, waar dit een onderdeel van is, zal medio dit jaar worden voorgelegd aan de drie gemeenteraden.”

Uit de krant