Het waterschap heeft weinig invloed op het gedrag van mensen, wel bepaalt het waterschap hoe ze de bermen beheert.
Het waterschap heeft weinig invloed op het gedrag van mensen, wel bepaalt het waterschap hoe ze de bermen beheert.

Minder zwerfvuil door ander bermbeheer waterschap

Algemeen 103 keer gelezen

“Er is goed nieuws te melden. De verandering in het bermbeheer die is ingezet, is niet alleen goed voor biodiversiteit. Ook het probleem van het zwerfvuil vermindert” zegt Joost Kievit van Water Natuurlijk. 

Het is een hardnekkig probleem. Zwerfvuil, vooral veel verpakkingsmateriaal, komt terecht in de bermen en watergangen van het waterschap. Met het schoonmaken van de sloten komt plastic, blik en ander afval weer in de berm terecht. Met het oude bermbeheer kwam de klepelmaaier langs. Deze maaimachine slaat planten en zwerfvuil in kleine stukjes, vermengt het en zo blijft het achter in het milieu.   Mede op aandringen van Water Natuurlijk krijgen steeds meer bermen een op biodiversiteit gericht beheer.

Bermbeheer
Het nieuwe bermbeheer van het waterschap Hollandse Delta is gericht op herstel van biodiversiteit. Verzamelen en afvoeren van maaisel is hiervoor nodig. Het heeft als gevolg: minder meststoffen in de bodem en de variatie aan planten en insecten neemt geleidelijk aan weer toe. Deze omschakeling vraagt tijd. Bedoeling is dat dit jaar 60 % van de ongeveer 3200 kilometer berm een nieuw beheer krijgt. Met het maaisel verdwijnt ook het zwerfvuil uit de berm . Een verantwoorde verwerking van het afval is dan wel een voorwaarde.

Opruim acties
Water Natuurlijk krijgt dan ook de vraag of het zinvol is om dit op bermen en oevers van het waterschap te mee te nemen in zwerfvuilopruimacties. “Het antwoord is volmondig “JA”. Apart verzamelen en afvoeren is beter. Het waterschap is blij met deze acties en kan deze ook ondersteunen door bijvoorbeeld het verzamelde afval in te nemen. Zo werken we samen aan een mooiere toekomst. “

Uit de krant