De eerste otters zouden in dit gebied zijn gesignaleerd.
De eerste otters zouden in dit gebied zijn gesignaleerd.

‘Hondenstrandje’ blijft ontoegankelijk wandelaars

Algemeen 709 keer gelezen

Hellevoetsluis - “Toegankelijkheid van het zogeheten ‘hondenstrandje’ in de nabijheid van de Veerhaven? Die komt er niet, tenzij je er met een kano heen gaat,” waren de woorden van wethouder Aart-Jan Spoon in de gecombineerde commissievergadering van ZWO/WWR/AZM, die plaatsvond op 12 januari. 

Al geruime tijd speelt de kwestie rondom de toegankelijkheid van het in de nabijheid van de Veerhaven gelegen strandje. In de vergadering van 12 januari werd gesproken over de vragen die omtrent het strandje op de agenda waren geplaatst door de fracties van PvdA-GroenLinks. Ook werd door een inwoner ingesproken over deze kwestie met als hoofdvraag ‘waar blijft de beloofde toegang tot het strandje? 

Jarenlange discussie
In de vergadering lichtte Daan Dankaart (PvdA) in een betoog van tien minuten toe waarom de toegankelijkheid tot het strandje al sinds 2016 onderwerp is van discussie. In een motie van het CDA is destijds om toegankelijkheid gevraagd. Tevens stelde Dankaart dat destijds een overeenkomst is gesloten met de familie die de grond aankocht waarin is vastgelegd dat het strandje toegankelijk moet zijn. Nadat een wandelende inwoner een hoogoplopende discussie had met de eigenaar, zijn er vragen gesteld en toen stelde de gemeente in haar antwoord dat er geen toegankelijkheid meer zou zijn omdat grond verkocht is. In april 2021 heeft de PvdA opnieuw vragen gesteld over dit onderwerp, die in de ogen van vraagsteller onvoldoende zijn beantwoord. Ook stelde de heer Dankaart dat enige empathie naar de intentie van zijn vragen gewaardeerd zou worden. En dat, door het steeds korter beantwoorden van de vragen, waarbij naar de vorige antwoorden wordt verwezen, de kans bestaat dat er een oneindige loop van vragen en antwoorden ontstaat.

Huidige uitspraken
Eén van de antwoorden is dat ‘het strandje blijft bereikbaar, maar het is geen openbaar toegankelijk gebied.’ Dankaart merkte op:  “Impliceert u bereikbaar over water? Dat is juridische fijnslijperij, daarom wil de PvdA dit juridisch onderbouwd zien.” Niet alle partijen zijn het eens met de voortslepende discussie.  Cilia Meerman (CDA): ”Het is nu een gegeven, laten we hier niet te lang bij stilstaan. Laten we ervoor zorgen dat de strook vanaf het stuk dat niet meer toegankelijk is wel toegankelijk blijft. Daartoe roepen wij de wethouder op. Het is een waardevol en belangrijk stuk voor onze inwoners. Wat gebeurd is, is gebeurd. Vanaf dat punt moeten we kijken hoe we verder kunnen gaan.  Jan Bakker D66 stelde dat “de reacties van college te flauw voor woorden zijn, een schriftelijke rotsmoes”. Toch stelde hij dat D66 de beantwoording van het college zal volgen. “ We hebben het zo niet gewild, maar de situatie is nu eenmaal zo.” De fractie van de VVD stelde dat “het boek helaas is gesloten, laten we kijken naar de toekomst.”

Otters gesignaleerd
In zijn reactie gaf wethouder Aart-Jan Spoon aan dat er eigenlijk geen nieuwe vragen zijn gesteld. “ De heer Dankaart geeft een historische opsomming en er zit heel veel herhaling in de discussie.” Daarbij merkt de wethouder op: “Van herhaling wordt over het algemeen niet iedereen vrolijker, vandaar dat de antwoorden korter worden.” Vervolgens stelde de wethouder naar aanleiding van de nu gestelde vragen dat het strandje niet toegankelijk is, dat in het gebied de eerste otters zijn gesignaleerd en dat men blij moet zijn met wat er ter plekke op kosten van een particulier is gerealiseerd. Richting inspreekster bood de wethouder aan om met haar ter plaatse te gaan en zijn antwoorden te verduidelijken en te bezien of er over en weer begrip is.

In zijn betoog haalde de wethouder aan dat er een andere mogelijkheden in het gebied zijn waar inwoners wel gebruik van kunnen maken: de hondenuitlaatstrook, het hondenstrandje bij Farm Frites en de vissteigers.  ”Laten we er voor zorgen dat het gebied mogelijkheden blijft geven om te recreëren en honden uit te laten.” 

Uit de krant