De bewoners zijn tevreden met het aanwezige groen in de buurt. Over het groenonderhoud worden wel de nodige kanttekeningen gemaakt.
De bewoners zijn tevreden met het aanwezige groen in de buurt. Over het groenonderhoud worden wel de nodige kanttekeningen gemaakt.

Buurtaanpak van de Marinebuurt eind 2022 van start

Algemeen 412 keer gelezen

De gemeente Hellevoetsluis gaat de Marinebuurt een flinke opfrisbeurt geven. Dit gebeurt volgens de werkwijze ‘buurtaanpak’. In een buurtaanpak kunnen buurtbewoners meedenken en meepraten over de mogelijke verbeteringen voor hun wijk. Doel van het project is de leefbaarheid van de buurt te vergroten.

Uit recent onderzoek over de leefbaarheid van de buurt kreeg de wijk op verschillende onderdelen een onvoldoende. Daarbij ging het onder andere om het onderhoud van de wegen, ontmoetingsplekken, vervuiling en de ontwikkeling van de buurt. “We willen met deze feedback samen met de bewoners aan de slag gaan om de Marinebuurt een ruim voldoende te geven’’, aldus wethouder Peter Schop enkele maanden geleden. “We gaan ons daarbij niet alleen richten op het nu, maar ook vooral op de toekomst. Het moet een buurt worden waar de bewoners trots op zijn en nog fijner kunnen wonen.” Ook de klimaatverandering speelt een rol. Door meer groen aan te brengen en stil te staan bij de toename van regenwateroverlast, wordt hier rekening mee gehouden. In een buurt waar veel groen staat, wordt het tijdens extreme hitte veel minder warm.

Meningen verdeeld
Bewoners van de Marinebuurt en andere betrokkenen zijn uitgenodigd om actief mee te doen bij de ontwerpfase van de buurt. Dit gebeurde in mei via een bewonersenquête. Dat het project leeft onder de bewoners blijkt uit het feit dat enkele tientallen bewoners zich hebben aangemeld om actief te zijn binnen het zogenaamde Kwaliteitsteam. Uit de in de maand mei gehouden enquête zijn heel wat reacties gekomen. Zo is er aangegeven dat de huidige groene plekken gewaardeerd worden. Over de tunnel onder de Amnesty Internationallaan zijn de meningen verdeeld. Sommige bewoners zouden de tunnel willen sluiten, met name vanwege de (geluids-)overlast die men regelmatig ondervindt. Parkeren is tevens één van de aangedragen knelpunten. Bewoners hebben meer auto’s dan voorheen en er worden relatief veel bedrijfswagens geparkeerd voor de deur.

Suggesties bewoners
Er zijn door de bewoners tientallen suggesties aangedragen. Van parkeren op de grasstrook achter de hondenuitlaatplaats langs de Amnesty Internationallaan tot het aanleggen van een oversteekplaats met knipperlichten als alternatief voor tunnel. Ook vergroening van de aanwezige speelplekken kwam naar voren, net als het plaatsen van bewegingstoestellen voor ouderen. Ook werd gevraagd om bij de herinrichting zo veel als mogelijk uit te sluiten dat er hangplekken voor de jeugd ontstaan. Voor vergroening van de wijk zijn ook diverse suggesties gedaan. Enkelen hiervan: Plaats eetbare planten en struiken, of leg een voedselbos/pluktuin aan in het park of in de perken. Denk aan groene daken op de rijtjeshuizen en de flats. Een andere tip: plaats meer prullenbakken langs de Brielsestraatweg. Ook het aanleggen van straatverlichting op zonnepanelen, meer natuurlijke zones, insectenvriendelijke beplanting, minder maaien, mooie beplanting in bakken, groene parkeerplaatsen, waterdoorlatende tegels en de creatie van een meer parkachtige sfeer zijn genoemd. Tot slot werden natuurvriendelijke oevers en meer plekken waar regenwater kan worden vastgehouden in de wijk meegegeven aan de ontwikkelaars.

Verder in het proces organiseert de gemeente interactieve sessies. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. De eerste sessie heeft 1 december jl. plaatsgevonden. Tijdens de eerste sessie met de bewoners werden ook kritische opmerkingen geplaatst. Zoals bij het onderwerp dat ging over het aanbrengen van extra groen. De opmerking werd hier geplaatst dat het huidige groenbeheer al onvoldoende is, dus in geval van extra groen moet zeker aandacht komen voor het onderhoud er van. Een andere opmerking betrof het plaatsen van extra bomen: zorg ervoor dat deze niet te hoog kunnen worden in verband met het zonlicht dat anders wordt weggehouden van geplaatste zonnepanelen. Ook het regelmatig openbreken van straten werd aan de orde gesteld. Tot slot werd aangekaart of het mogelijk is om een extra toegang tot de wijk aan kant Amnesty Internationallaan te realiseren. Het kruispunt met de Rijksstraatweg is nu de enige uitgang en toegang tot de hele wijk.

Over de fietstunnel onder de Amnesty Internationallaan zijn de meningen verdeeld.

Uit de krant