Afbeelding
Foto: Wil van Balen
Column uit de raad

Welke uitdagingen komen er op ons af?

Algemeen 152 keer gelezen

En is er weer een jaar voorbij en mogen we elkaar weer een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. Namens de fractie van Inwonersbelang Hellevoetsluis wens ik alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Hellevoetsluis dan ook al het goede voor 2022!

Soms heb je wel eens het gevoel dat de tijd allemaal zo snel voorbijgaat, “voor je het weet is het jaar weer voorbij”. Dat 2021 voorbij is zal gezien de huidige situatie rondom COVID19 velen niet dwarszitten. In de hoop dat 2022 een nieuwe start mag zijn voor weer – al is het maar stap voor stap – het normale leven.

2022 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. In bijna alle gemeenten in Nederland vinden deze in maart plaats. Bij ons in de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee zullen we pas in november naar de stembus gaan, we vormen een fusiegemeente en het samengaan van de gemeente staat op het programma voor 1 januari 2023. Als IBH staat dit jaar dan ook in het teken van het omvormen naar IBV, Inwonersbelang Voorne. Een samenwerking tussen IBH, IBGB (Brielle) en GBW en IBW (Westvoorne). Waarbij we gaan voor een herkenbaar, toepasbaar en toekomstig bestendig lokaal geluid. Met vertegenwoordiging uit liefst alle kernen.

De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn nu regelmatig bij elkaar om beleid, afspraken, regels etc. op elkaar af te stemmen. Veel kan worden voorbereid, maar de nieuwe gemeenteraad gaat natuurlijk straks over de nieuwe gemeente. Vandaar dat het straks in november van belang is dat u uw stem laat horen. Maar tegen die tijd komen wij, en alle andere partijen, nog bij u terug met de plannen voor de toekomst.

Naast een uitdaging is het ook fantastisch om met een brede afvaardiging vanuit de kernen en wijken aan de slag te gaan met het verkiezingsprogramma. Wat vinden we belangrijk? Waar willen we ons op focussen? Welke uitdagingen komen er op ons af? Maar laten we daarbij ook niet vergeten het goede uit de drie gemeentes met elkaar te combineren. Tenslotte hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

De komende week is onze nieuwe website - inwonersbelangsvoorne.nl - in de lucht. Daar zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen, informatie delen en u kunt zich er aanmelden als lid.

Rien Kap en Erik Noordzij fractie IBH

Uit de krant