Afbeelding
Foto: Wil van Balen

Scholen weer open na kerstvakantie

Algemeen 624 keer gelezen

Op 10 januari gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet hierover adviseert, is dat verantwoord. 

Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 buiten weer mogelijk vanaf 11 januari.  

Mbo en hoger onderwijs
Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven vanwege het toenemend aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie. Daarnaast geeft dit extra tijd om jongeren in die leeftijdscategorie de komende weken hun boosterprik te kunnen geven. Op 14 januari wordt opnieuw afgewogen over het volledige maatregelenpakket, waar ook de heropening van het mbo en hoger onderwijs bij betrokken wordt. Studenten in een kwetsbare positie kunnen wel fysiek naar school. Verder gelden nog enkele andere uitzonderingen.

Uitzonderingen 
Voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten gelden de volgende regels: Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling. Ook het praktijkgericht onderwijs kan doorgang vinden. De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor het onderwijs personeel. Bibliotheken van onderwijsinstellingen blijven open voor studenten.

Uit de krant