Vrijwilligers plantten meer dan 500 inheemse struiken.
Vrijwilligers plantten meer dan 500 inheemse struiken.
Buiten gewoon groen

Een juweel van een struweel

Algemeen 172 keer gelezen

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polders van ons gebied.

Unieke actie
Enkele dagen geleden heeft waterschap Hollandse Delta samen met de andere deelnemende organisaties in HW zoemt West meegedaan aan een unieke plantactie. Op vier verschillende locaties zijn in één dag in totaal 560 inheemse struiken geplant. Dit was een record!

Impuls voor biodiversiteit
Met deze zogeheten ‘struwelen’ (begroeiingen van voornamelijk struiken), willen zij de biodiversiteit in de Hoeksche Waard een impuls geven. Hiermee worden insecten, vogels en kleine zoogdieren geholpen. De locaties waar de struiken zijn neergezet, zijn zo gekozen dat ze voor dieren een soort springplank zijn naar een volgende groene locatie. Op die manier hebben insecten, maar ook veel andere kleine dieren, een grotere overlevingskans. En zo wordt de biodiversiteit in onze omgeving met een kleine ingreep gestimuleerd.

Werken aan de natuur
Het planten van struwelen sluit aan bij het groenbeleidsplan van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap werkt aan de natuur op de dijken, in en rond sloten en langs de wegen en fietspaden in het hele werkgebied.

HW zoemt West bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta, Hoekschewaards Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, CCHW en vrijwilligers van dorpsverenigingen Piershil en Coorndijk uit Goudswaard.

Uit de krant