Afbeelding

Het verschil tussen een PAGO en PMO

Algemeen 40 keer gelezen

Als ondernemer kunt u met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) de gezondheid van uw personeel bevorderen en beroepsziektes tegengaan. Volgens de Arbowet bent u zelfs verplicht om de PAGO aan uw medewerkers aan te bieden. In de RI&E komt echter ook geregeld het preventief medisch onderzoek (PMO) voor. Het PAGO en het PMO worden herhaaldelijk met elkaar verward, terwijl er toch duidelijke verschillen zijn. In dit artikel zetten we een aantal verschillen op een rij.

Het PAGO is verplicht, het PMO niet
Zoals gezegd bent u op basis van de Arbowet verplicht het PAGO aan te bieden. Het onderzoek van de bedrijfsarts binnen het PAGO is erop gericht op zoveel mogelijk gezondheidsrisico´s binnen uw organisatie uit te sluiten. Het PMO is een aanvullend onderzoek welke is onderverdeeld in het verplichte PAGO en het vrijwillige leefstijlonderzoek. Volgens artikel 18 van de Arbowet dient u bovendien werknemers periodiek de kans te geven om hen deel te laten nemen aan het PAGO onderzoek, maar de werknemer is niet verplicht hieraan mee te werken. U mag daarnaast een werknemer niet ontslaan op basis van de resultaten uit het onderzoek. Hier gelden echter wel uitzonderingen op. Heeft u bijvoorbeeld beroepschauffeurs in dienst, dan dienen zij regelmatig hun gezichtsvermogen te laten testen op basis van de verkeerswetgeving. De uitslag van deze verplichte keuring kan wel leiden tot een ontslag.

De inhoud van het onderzoek
Het PAGO is enkel gericht op werkgerelateerde risico´s, terwijl bij het PMO ook de rest van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerker worden onderzoek. Zaken als de leefgewoontes van de werknemer kunnen immers het functioneren op het werk beïnvloeden. Het PAGO gaat hier echter niet op in.

De consequenties van het onderzoek
Bij het PAGO staat het onderzoek naar de risico´s van de werkomgeving centraal, terwijl bij het PMO ook interventies door de werkgever of de bedrijfsarts tot de mogelijkheden behoren. Ter verduidelijking: in het geval dat een medewerker kampt met zwaar overgewicht, mag een bedrijfsarts hier bij het PAGO alleen over beginnen als dit noodzakelijk is voor de functie. Het PMO, dat veel breder is, geeft een bedrijfsarts wel de mogelijkheid om de werknemer tot een gezondere leefstijl te stimuleren. In zekere zin is het PMO dan ook een verbeterde versie van het PAGO.

Laat u ondersteunen door de beste deskundige voor het PAGO en PMO
De meeste werkgevers laten de uitvoering van het PAGO en PMO over aan een externe deskundige, aangezien deze over de juiste, gedetailleerde kennis beschikt. Doordat een externe deskundige dagelijks hiermee bezig is, bespaart u veel tijd en geld. Laat uw gegevens achter en vind dankzij HR Navigator de beste PAGO en PMO aanbieders bij u in de buurt. 

Uit de krant