Afbeelding

Hersteloperatie gedupeerden kinderopvangtoeslag moet beter en sneller

vr 3 dec 2021, 15:18 Algemeen 52 keer gelezen

Bijna 50.000 mensen hebben zich inmiddels als mogelijk gedupeerde van de toeslagenaffaire bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) gemeld. De eerste zorgvuldige toets is voor 40.000 van hen afgerond waarbij 23.000 keer is vastgesteld dat ouders gedupeerd zijn. Deze ouders hebben recht op de €30.000 van de Catshuisregeling. 

De inning van hun schulden wordt gepauzeerd terwijl tegelijkertijd een oplossing voor die schulden wordt gezocht. Zij krijgen de erkenning dat zij geen fraudeur zijn en komen in aanmerking voor hulp vanuit de gemeenten. Aan zo’n 19.500 ouders die hadden aangegeven het geld nu te willen ontvangen, is het bedrag van €30.000 uitgekeerd.

Terwijl het werk voor herstel doorgaat, streeft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën naar verbetering zodat meer mensen eerder weten waar ze aan toe zijn. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doen naar aanleiding van een uitgebreide herijking samen een aantal voorstellen die daar voor moeten zorgen. De ministerraad heeft ingestemd met toezending van een brief hierover aan de Tweede Kamer.

Gaandeweg is duidelijk geworden dat ouders het herstel bieden waar ze recht op hebben, niet altijd aansluit bij de behoefte die gedupeerden hebben. Uit uitgebreid onderzoek onder ouders blijkt dat zij onder meer behoefte hebben aan meer persoonlijk contact, ruimte voor emotioneel herstel en een snel maar vooral zorgvuldig proces. Tegelijkertijd blijkt dat de problemen van steeds meer mensen die zich hebben gemeld geen raakvlak met de kinderopvangtoeslag hebben. Al deze zaken vragen om een andere aanpak bij de UHT.

Een aantal voorstellen moet nu zorgen voor een verbetering: te weten eerder persoonlijk contact, een grotere rol voor gemeenten bij het herstel, een drie-gesprek op basis waarvan er differentiatie gemaakt kan worden tussen ouders en beter aansluiten op de behoefte van de ouder aan emotioneel herstel, transparantie en een heldere planning. Doel is daarbij dat de zwaarst gedupeerde ouders het eerst worden geholpen.

Staatssecretaris Van Huffelen: “De hersteloperatie moet beter en sneller, waarbij de wensen van ouders het uitganspunt vormen. Zij geven aan dat ze het heel belangrijk vinden dat er eerder persoonlijk contact is, dat we helder zijn over het hersteltraject en dat ouders meer regie hebben. Ze willen weten wat er fout is gegaan en geven aan dat snelheid belangrijk is maar dat zorgvuldigheid en erkenning voor hun leed belangrijker zijn. Goed herstel kost tijd. Naast die individuele erkenning maken we samen met ouders werk van het collectieve, emotionele herstel.”

Peter Heijkoop (VNG): “Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de Kamerbrief over de herijking van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag waarin wij een positieve beweging vanuit het kabinet zien om de hersteloperatie te verbeteren. Als gemeenten hebben wij al eerder aangegeven bereid te zijn een stap naar voren te zetten in het belang van de gedupeerde ouders. Goede samenwerking is daarvoor essentieel. Volgende week stellen wij in het VNG-bestuur vast onder welke voorwaarden gemeenten dit voor gedupeerde ouders waar kunnen maken.”

Uit de krant