Iedereen zoekt de manier van reizen die bij hem past.
Iedereen zoekt de manier van reizen die bij hem past. Foto: Verkeersonderneming

Bereikbaar Voorne-Putten: vroeger, tegenwoordig en toekomst

di 30 nov 2021, 13:20 Algemeen 71 keer gelezen

De bereikbaarheid van Voorne-Putten en met name Nissewaard staat onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding moet de druk op de A15 rond de Botlekbrug verminderen. Gaat die verbinding daadwerkelijk zorgen voor een afname van de verkeersdruk of is daar meer voor nodig, zoals een extra oeververbinding waarvoor vooral in Nissewaard sterk gelobbyd wordt? En wat zijn de effecten van de Blankenburg-verbinding op de andere gemeenten op Voorne-Putten, op de economie, de woningbouw, de recreatie en het milieu?

In de serie Bereikbaar Voorne-Putten, die tot stand komt met behulp van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, proberen we een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Wilt u meepraten over dit onderwerp, neem dan contact op met de redactie via redactie@grootnissewaard.nl

De Verkeersonderneming
Ten tijde van de verbreding van de A15 en de aanleg van de nieuwe Botlekbrug, ontstond De Verkeersonderneming, een samenwerking van Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Het doel dat de organisatie had was zo veel mogelijk mensen uit de spits te halen om zo de doorstroming op de weg te verbeteren.

Mobiliteit
De bekendste campagne in de begintijd, was ongetwijfeld die van het filedier. Maar er waren meer zaken die het aantrekkelijk maakte om op een andere manier te reizen of de drukte te vermijden. ‘Alle regelingen hebben resultaat gehad’, geeft Marnix Trouwborst, gebiedsregisseur bij De Verkeersonderneming, aan. ‘Het is alleen wel zo dat de economie gegroeid is en ook de bevolkingstoename speelt een rol in het toegenomen verkeer op de weg. Het blijft dus nodig om na te denken hoe je mensen kunt verleiden om de auto te laten staan en te kiezen voor een andere vorm van mobiliteit.’

Trouwborst houdt zich bezig met het mobiliteit managementprogramma Voorne-Putten Haven. Dat is één van de zeven programma’s die over Voorne-Putten en het havengebied zijn uitgerold om het mobiliteitsvraagstuk aan te pakken. Daaronder vallen het mobiliteitsplatform, de turn-overs in het havengebied en de brugopeningsvoorspeller. 

Gedragsverandering
Met een pakket aan maatregelen hoopt De Verkeersonderneming ieder jaar 350 gedragsveranderingen te realiseren, d.w.z. 350 mensen die besluiten om structureel over te stappen naar een andere vorm van duurzaam vervoer. Dat kan een elektrische fiets zijn, maar ook een deelscooter. ‘Binnen ons team houdt één persoon zich bezig met de fietsregelingen. Tijdens een fietsfestival, dat overigens volgend jaar ook georganiseerd wordt op Voorne-Putten, kunnen inwoners kennis maken met de diverse fietsen die er zijn, zoals een speed pedelec. Als ze de fiets gebruiken om dagelijks of in ieder geval meerdere keren per week de woon-werkafstand af te leggen, dan kunnen ze gebruik maken van een kortingsregeling. Een andere collega richt zich op de werkgevers. Wat kunnen zij doen om hun werknemers te verleiden op de fiets te stappen?’ Een van de mogelijkheden is het instellen van een probeerpoule. Een werkgever kan een aantal fietsen of scooters lenen, die het personeel kan uitproberen.

Thuiswerken
Ook bij De Verkeersonderneming is het thuiswerken ontdekt. ‘Dat was al voor corona het geval, maar nu werden we gedwongen om nog meer oplossingsgericht te kijken. Niet iedere werknemer vindt het makkelijk om thuis te werken en voor een ondernemer zijn er ook behoorlijk wat vraagstukken. Daarvoor is een thuiswerk toolbox ontwikkeld, waarbij we coaching kunnen verzorgen, zodat mensen beter en verantwoorder thuis werken.’

Mobiliteitsapp
Voor de zakelijke reiziger is het belangrijk om te weten welke route er gereden moet worden en wat er eventueel hinder te verwachten is. Daarvoor wordt een mobiliteitsapp ontwikkeld. ‘De zakelijke reiziger krijgt zo een actueel en persoonlijk reisadvies.’ De app moet volgend jaar in gebruik genomen worden.

Maatwerkvervoer
Binnen het gebied ziet de gebiedsregisseur veel vraagstukken naar boven komen, maar helaas is er niet direct een oplossing te bedenken. Er wordt gekeken naar maatwerkvervoer op Voorne-Putten. ‘Hoe kun je iets op een andere manier regelen?’ Daarbij worden een aantal projecten bekeken, waaronder deelvervoer vanaf Heenvliet, een e-bike pool bij Maasvlakte Plaza en een e-shuttle bij BIZ Halfweg-Molenwatering. Ook wordt er onderzocht of er een mogelijkheid is om op een Park & Ride of bij een busbaan een andere vorm van duurzame mobiliteit te realiseren. ‘Hierbij zijn we afhankelijk van de MRDH en de provincie. Als die besluiten om bij de bushaltes betere fietsenstallingen te regelen, dan kunnen we daar ook een probeerpoule starten met elektrische fietsen en scooters.’ Daarnaast is er ook aandacht voor de gebiedsontwikkeling in Hellevoetsluis en wordt er een verkenning uitgevoerd naar een verduurzaming van de fritesketen.

Uiteraard wil De Verkeersonderneming weten of de maatregelen werken. Daarvoor worden binnenkort de ondernemers benaderd om de resultaten te inventariseren. ‘Het gaat er dan om te achterhalen wat ze missen, waar de witte vlakken zitten. Al die tips & trucs verwerken we dan weer in de diverse toolboxen.’

Waar werk jij?
Op dit moment is de campagne ‘Waar werk jij’? actief. Werkgevers kunnen ondersteuning krijgen op verschillende onderdelen van het hybride werken. Zo zijn er bijvoorbeeld spreekuren waar andere bedrijven en organisaties vertellen hoe zij het hebben ingericht. Want er zijn ook organisaties die van de nood een deugd hebben gemaakt en het beleid hebben omgegooid. Zo’n organisatie is de gemeente Nissewaard. Zij hebben niet afgewacht tot iedereen weer op kantoor komt te zitten, maar zijn proactief aan de slag gegaan met een hybride werkmodel dat past bij de organisatie die zij willen zijn; eigentijds en resultaatgericht. Iets wat ook bijdraagt aan de flexibiliteit van en voor de medewerkers. En met dat beleid heeft de gemeente de zilveren ‘Waar werk jij?’ award gewonnen. De Boekenberg deed het zelfs nog iets beter en behaalde goud.

Voorkomen van hinder
De focus van De Verkeersonderneming is in de loop der jaren wel verlegd. Was in het begin het doel de mensen uit de spits te halen, nu gaat het er om, om de hinder te verminderen. En dat is ook een behoorlijke uitdaging, met de renovaties van diverse tunnels en bruggen die eraan zitten te komen.

Zuid-Holland Bereikbaar
Per 1 januari 2022 gaan de huidige uitvoeringsorganisaties BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming op in Zuid-Holland Bereikbaar. Dat is nodig om de opgaven in de provincie en de drukte die daarmee gepaard gaat het hoofd te kunnen bieden. Er worden de komende jaren zo’n 200.000 woningen bijgebouwd en veel wegen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte.

Bedrijfsvervoer bij de ECT.
Er moeten meer fietsenstallingen komen bij bushaltes.
De fietsenstalling bij metrostation Spijkenisse centrum.

Uit de krant