Sloten moeten breed en diep genoeg blijven voor de afvoer van regenwater bij piekbuien.
Sloten moeten breed en diep genoeg blijven voor de afvoer van regenwater bij piekbuien.

Vijf dagen-regeling voor goede samenwerking

Algemeen 240 keer gelezen

Waterschap Hollandse Delta vertelt in deze rubriek Buiten gewoon groen over de natuur in hun werkgebied. 

In het gebied van waterschap Hollandse Delta werken we samen aan een gezonde balans tussen economie en ecologie. Daarom heeft het waterschap de zogeheten vijf dagen-regeling. Wat is dat?

Baggeren of maaien
Agrariërs die net hebben geoogst en hun akker direct weer willen inzaaien, vragen het waterschap de sloot of slootkant naast hun perceel te baggeren of te maaien. Het waterschap en de aannemer voeren dit dan uit binnen vijf werkdagen. Dit heet de vijf dagen-regeling. Zo hoeft het waterschap niet meer over het pas ingezaaide land.

Waterafvoer na piekbuien
Sloten moeten breed en diep genoeg blijven. Voor de afvoer van regenwater uit de polder bij piekbuien. En voor de aanvoer van water voor de akker bij droogte. Door te baggeren en te maaien komt er meer zuurstof en licht in de sloot. Dat is goed voor de planten, vissen en andere waterdieren.

Overzicht aannemers
De akkerbouwer heeft over de vijf dagen-regeling ook rechtstreeks contact met de aannemer. Een overzicht van aannemers per regio vinden tuinders op www.wshd.nl/onderhoud-sloten-en-singels

Uit de krant