Foto: Bernard van Doorn
Foto: Bernard van Doorn

De Samenstroom is bijna klaar!

Algemeen 1.973 keer gelezen

Er wordt hard gewerkt aan de buitenruimte rondom het integrale kindcentrum De Samenstroom. Alles moet op tijd gereed zijn, zodat de leerlingen en leerkrachten bij de start van het nieuwe schooljaar van het nagelnieuwe gebouw gebruik kunnen maken.

Wie door de omgeving van de school fietst, ziet dus volop activiteiten rondom het gebouw plaatsvinden. Uitvoerder Bernard van Doorn van het gelijknamige bedrijf uit Geldermalsen heeft de dagelijkse leiding van dit project en hij vertelt dat de werkzaamheden perfect op schema liggen.

Bernard legt uit dat alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, uitgebreid zijn besproken met de gemeente Hellevoetsluis en de toekomstige gebruikers van het gebouw. “Vanaf de Sportlaan wordt een weg aangelegd langs het gebouw waarin Stichting Push is gevestigd. Deze weg kan worden gebruikt als uitgang voor de auto’s waarmee leerlingen naar school zijn gebracht.”

Bernard vervolgt: “Ons bedrijf is verantwoordelijk voor het inrichten van de gehele buitenruimte. Het gebouw kent twee ingangen, één aan de zijde van het zwembad en één aan de zijde die uitkijkt op de oude sporthal. We realiseren een schoolplein met diverse speeltoestellen en zandbakken en we leggen een grasveld aan met behulp van grasmatten. Aan de zijde van het zwembad is een heuse pannakooi gerealiseerd, met zelfs een kleine tribune. Daarnaast komt de afvoergoot voor het overtollige water dat van het sedumdak loopt. Deze goot wordt overdekt met mooie keien en een gebied met houtsnippers vormt de overgang naar de tegels die naar de entree van het gebouw lopen. Uiteindelijk plaatsen we ook een hek rondom het terrein.”

Ook aan de kant van de Amnesty Internationallaan wordt volop gewerkt. Bernard: “De watergang is al gegraven en de duikers zijn op de al bestaande watergangen aangesloten. De nieuwe watergang wordt uiteindelijk doorgetrokken tot richting de rotonde Rijksstraatweg, het laatste gedeelte pas nadat de bouw van de appartementen direct grenzend aan de school zijn voltooid. Naast het rioolgemaaltje maken we een doorsteek voor fietsers en voetgangers, die vanaf het fietspad aan de Amnesty Internationallaan komen. Docenten en leerlingen die op de fiets komen, komen dan bij de fietsenstalling uit.”

In de week van 23 augustus levert Van Doorn alles op. Er wordt doorgewerkt tijdens de bouwvak, want vanaf 30 augustus opent de nieuwe school en moet alles spic-en-span in orde zijn.

Het gebouw
Bijzonder aan de opzet van het gebouw is dat er geen klaslokalen zijn. De groepen worden hier samengevoegd tot zogenaamde clusters van 75 kinderen en drie leraren. Deze clusters hebben behoeften aan grote ruimten. Om dit mogelijk te maken zijn vloeren toegepast met een grote overspanning van wand tot wand. Hierdoor is de ruimte flexibel in te delen voor de clusters, toiletten, instructieruimten, spreekkamers en bergingen. Door deze flexibiliteit zijn aanpassingen in de toekomst goed mogelijk.

In het centrum van de school is een groot binnenplein waarin de teamruimte, de bibliotheek en leerpleinen liggen. De ruimte is multifunctioneel en wordt na schooltijd gebruikt als buitenschoolse opvang. Hoogteverschillen zorgen voor openheid en overzicht.

Rondom het binnenplein liggen de verschillende ruimten waar de kinderen les krijgen. Er zijn kleine instructieruimten, grote overzichtelijke ruimten en hoeken en nissen. De begane grond is de plek voor de jonge kinderen, de verdieping voor de ouderen. De begane grond heeft een gevel met veel glas en is voorzien van een rondom doorlopende veranda die niet alleen als zonwering functioneert, maar ook als buitenlesruimte gebruikt kan worden.

Ed Knegt, directeur van Kinderkoepel is erg blij met het nieuwe gebouw: ”Het mooie is, dat we nu echt gaan samenwerken. Er komt niet een aantal verschillende organisaties samen in één gebouw, we delen voor 99% dezelfde ruimte en er ontstaat een echte samenhang.”

Het kindcentrum is gebouwd door Cordeel dat is gevestigd aan het Rie Mastenbroekplein 2. Cordeel was ook verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe sportcomplex De Eendr8. Zie voor de meest recente informatie https://www.kindcentrumdesamenstroom.nl

Van Doorn
Van Doorn is een echt familiebedrijf dat in 1963 begon met 5 broers. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een forse onderneming met meerdere specialismen.

Van Doorn ontwerpt, vormt en onderhoudt (bedrijfs-)terreinen, infrastructuur en groenvoorzieningen. Het bedrijf kent Hellevoetsluis goed, want het is betrokken geweest bij diverse projecten, zoals het Cultuurplein en bedrijvenpark Kickersbloem 3.

Nieuw gebouw, nieuwe naam: ‘De Samenstroom’

Een nieuw gebouw vraagt om een nieuwe naam. Er is voor een naam gekozen die laat zien waar het kindcentrum voor staat: ‘met elkaar gelijke kansen creëren voor ieder kind door onderwijs, opvang en zorg dichtbij elkaar te brengen en te laten ‘samenstromen’ in één gebouw’.

Het nieuwe kindcentrum ‘De Samenstroom’ in Hellevoetsluis biedt onderdak aan onder andere basisscholen, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een medisch kinderdagverblijf. SBO De Windroos, RKBS Hendrik Boogaard en de Montessorischool starten het nieuwe schooljaar 2021/2022 in het nieuwe gebouw. Deze scholen hebben nu vakantie, maar op 30 augustus openen zij hun deuren voor het nieuwe schooljaar.

De BSO en de Kinderopvang van de Kinderkoepel draaien tot en met vrijdag 13 augustus door in de oude gebouwen (Sportlaan en Schoolslag) en starten op maandag 16 augustus in De Samenstroom. Het gebouw maakt onderdeel uit van de nieuwe buurt Stadsdorp 3223. Kijk hier voor meer informatie: https://www.stadsdorp-3223.nl

Uit de krant