Afbeelding

€1,5 miljoen beschikbaar om bouw woningprojecten voor senioren te versnellen

Algemeen 335 keer gelezen

De provincie Zuid-Holland stelt €1,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om de bouw van woningprojecten voor senioren te versnellen. In Zuid-Holland is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor senioren. Het gaat om aantrekkelijke woningen met mogelijkheden tot ontmoeting, zodat zij prettig en gezond lang zelfstandig kunnen blijven wonen. Bovendien dragen aantrekkelijke woonvormen voor senioren bij aan de doorstroming op de woningmarkt.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Het aantal 55-plussers stijgt en daarmee ook het aantal alleenstaanden met als gevolg een toenemende eenzaamheid. Er zijn mooie voorbeelden van projecten in Zuid-Holland waar senioren op een prettige manier kunnen wonen en op een laagdrempelige manier in contact kunnen blijven met buren, omdat er een centrale ontmoetingsruimte is, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer of tuin. Met de nieuwe Subsidieregeling Woonvormen Senioren kunnen gemeenten een bijdrage vragen om het financiële tekort te dichten bij projecten met betaalbare huur- en koopwoningen voor senioren met een centrale ontmoetingsruimte.”

Subsidieregeling

De subsidieregeling staat uitsluitend open voor gemeenten. Elke gemeente kan maximaal 1 aanvraag indienen in de periode van 15 september tot en met 1 oktober 2021. De beschikbare middelen worden verdeeld over de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als op 1 dag het beschikbare budget wordt overschreden, krijgen projecten met een centrale inpandige ontmoetingsruimte voorrang. Als dit ook leidt tot overschrijding van het beschikbare budget, dan wordt er geloot. Alle informatie over de nieuwe subsidieregeling is te raadplegen via het Subsidieloket van de provincie.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat voor gemeenten de mogelijkheid van vooroverleg in de periode 24 augustus tot en met 10 september 2021. Een afspraak kan gemaakt worden via e-mail sterkestedenendorpen@pzh.nl.

Uit de krant

Uit de krant