Het sap uit deze plant kan ernstige brandwonden en zwellingen veroorzaken als dit op de huid komt.
Het sap uit deze plant kan ernstige brandwonden en zwellingen veroorzaken als dit op de huid komt.
Buiten gewoon groen

Lastige planten

Algemeen 275 keer gelezen

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

In de natuur komen planten voor die overlast of schade veroorzaken. Hoe gaat waterschap Hollandse Delta daarmee om?

Akkerdistel
De akkerdistel is een stekelige plant die overlast kan geven bij akkerbouw. Om verspreiding te voorkomen, maait het waterschap de bermen en slootkanten langs akkers voordat deze plant zaad vormt.

Brandnetel, Jacobskruiskruid en reuzenberenklauw 
Brandnetels zijn lekker voor in de soep! De brandnetel is een sterke plant die andere soorten verdringt, terwijl verschillende soorten juist goed zijn voor de biodiversiteit. Door meer maaisel af te voeren, ontstaat op de schrale bodem meer biodiversiteit en groeien er minder brandnetels. Het Jacobskruiskruid heeft prachtige gele bloemen, maar de plant is dodelijk voor paarden. Maaisel waarin deze plant voor komt, wordt apart afgevoerd. Zo komt de plant niet in het hooi of stro voor paarden terecht. De reuzenbereklauw komt oorspronkelijk uit Azië. De plant wordt heel hoog en heeft witte bloemen. Aanraking veroorzaakt jeuk en blaren. De reuzenbereklauw wordt bestreden op plekken waar veel mensen zijn. Door de bloemen weg te halen, wordt verspreiding voorkomen. 

Uit de krant