Afbeelding
Foto: Stadsmuseum
Foto van Vroeger

Schoon drinkwater

Algemeen 163 keer gelezen

Het was op 22 januari 1951 - zeventig jaar geleden - dubbel feest in de Hellevoetse vesting. Op die dag werd niet alleen het Prinsenhuis ingewijd als gemeentehuis, er werd ook een verbeterde drinkwatervoorziening voor Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn in gebruik genomen. 

Commissaris der Koningin Mr. Kesper was uit Den Haag gekomen om gemeentehuis en waterleiding in gebruik te stellen. Waren de gemeentebestuurders en ambtenaren vooral blij met hun nieuwe, ruimere onderkomen, de inwoners bleken niet onverdeeld enthousiast over het voortaan uit Rotterdam aangevoerde drinkwater. Hoewel de aanvoer van het daarvoor uit de duinen afkomstige drinkwater zeker in de zomermaanden nogal eens stokte, was dat water misschien wel schaars, maar altijd wel smakelijk geweest. Jammer genoeg bleek het onmogelijk dat drinkwater voor Hellevoetsluis te behouden. Door de ligging en het hoogteverschil van het duingebied ten opzichte van de omliggende polders, was een geregelde aanvoer van water te onzeker geworden. Dus had er niets anders opgezeten dan met Rotterdam te gaan onderhandelen over een watervoorziening vanuit die stad. Voor menigeen een schrikbeeld, want de reputatie van het Rotterdamse water was in die tijd bar slecht. 

Velen meenden er ‘vermolmd hout’, of nog veel meer andere kwalijke smaken in te herkennen. Maar wilde Hellevoetsluis verzekerd blijven van water uit de kraan, dan was dit toch de enige oplossing. Dus werd langs het tramtracé Spijkenisse - Hellevoetsluis een leiding gelegd om de drie toenmalige gemeenten van Rotterdams water te voorzien. Eerst verklaarde de Commissaris der Koningin tijdens een buitengewone raadsvergadering het Prinsenhuis tot nieuwe zetel van het Hellevoetse gemeentebestuur. Daarna toog hij naar buiten om een aan de Oostzanddijk tijdelijk aangelegde fontein – met Rotterdams water - in werking te stellen. Op de foto bekijken Commissaris Kesper (links) en burgemeester Van Eysinga trots het resultaat van de openingshandeling.

Uit de krant