Afbeelding

Bepaling WOZ-waarde 2021 voor huis en bedrijfspand

Algemeen 637 keer gelezen

SVHW heft en int deze lokale belastingen namens de gemeente en waterschap Hollandse Delta. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt voor de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Een aantal belastingen, waaronder de OZB-belasting, is gebaseerd op deze WOZ-waarde. Daarnaast gebruikt de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde voor het bepalen van het huurwaardeforfait en gebruiken sommige hypotheekverstrekkers de waarde bij het bepalen van de hypotheekrente.
Met een juiste WOZ-waarde kan de gemeente de belastingdruk eerlijk verdelen en het goede belastingtarief bepalen. Wanneer de WOZ-waarde correct is, zijn er minder bezwaren en lagere maatschappelijke kosten. Op dit moment is SVHW volop bezig met het bepalen van de WOZ-waarden voor 2021. Dit doet SVHW met taxatiemodellen waarin de gegevens van uw woning of bedrijfspand en actuele marktgegevens zijn opgenomen.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de beschikking lees hier meer over in de bijlage bij de WOZ-beschikking.

Uit de krant