Leerlingen uit financieel zwakkere milieus worden geholpen.
Leerlingen uit financieel zwakkere milieus worden geholpen.

Handen ineengeslagen tijdens coronacrisis

vr 1 mei 2020, 13:05 Algemeen

Hellevoetsluis - Ook in deze coronatijd zet Stichting Leergeld Voorne-Putten zich in voor kinderen tussen 4 en 18 jaar.

In 'normale tijden' zet de Stichting zich ook in opdat alle kinderen kunnen zich kunnen ontwikkelen op diverse terreinen naast onderwijs, dus op het gebied van sport, muziek en cultuur. In deze tijd van thuis naar school gaan hebben kinderen extra leermiddelen in de vorm van een computer of laptop nodig om mee te kunnen doen met het online leren en contact met de docenten.

Hans van Leeuwen, secretaris van de Stichting Leergeld: " De scholen zijn met ingang van 15 maart jl. gesloten. Men is voortvarend aan de slag gegaan met het via video contact houden met de leerlingen en biedt online lesprogramma's aan. Maar dan moet je thuis wel de beschikking hebben over een computer, laptop of chromebook. Uit ervaring weten wij dat niet iedere leerling over een dergelijk apparaat beschikt."Via de Stichting Leergeld wordt er dan, in samenwerking met de gemeente en private instellingen, voor gezorgd dat de kinderen toch over de geschikte apparatuur kunnen beschikken en dus kunnen meedoen, want daar gaat het in de doelstellingen van de Stichting uiteindelijk om. "In een aantal gevallen laat de financiële situatie thuis het niet toe om nu direct een computer aan te schaffen. In dergelijke gevallen kan de Stichting Leergeld na een inventarisatie toch vaak helpen om in een chromebook of laptop te voorzien."

Rotaryclub Hellevoetsluis is op deze actualiteit ingesprongen en heeft hulp aangeboden om de ergste nood binnen Hellevoetsluis te ledigen. Harm Maters Rotaryclub Hellevoetsluis: "We vinden het van groot belang om deze leerlingen nu te helpen, want er zou anders voor hen een achterstand ontstaan. Ook denken we dat deze vorm van onderwijs tijdens deze crisis-periode nog wel even zal voortduren. Daarbij schatten we in dat ook na de Corona crisis nog volop gebruik gemaakt van de nieuwe vorm van onderwijs, dus praten we over een investering die over een langere periode zijn nut zal hebben."

Harm vervolgt:"Het is van groot belang dat juist leerlingen vanuit de financieel zwakkere milieus op dit gebied ondersteuning krijgen, waardoor ze nu en in de toekomst niet verstoken blijven van goed onderwijs. Dit is ook heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling binnen hun loopbaan."Concreet betekent de donatie van 1.200 euro die Rotaryclub Hellevoetsluis vorige week vrijdag aan de Stichting Leergeld deed dat drie Chromebooks konden worden verstrekt aan evenzoveel leerlingen die dat hard nodig hadden. Maar hier blijft het niet bij! Het plan is om op korte termijn een vervolg-actie te laten plaatsvinden. Er wordt gezocht zowel naar financiële middelen als naar leerlingen gezocht binnen Hellevoetsluis die in aanmerking komen voor hulp. U kunt hiervoor contact opnemen met de Rotaryclub Hellevoetsluis via email: secretaris@rotaryhellevoetsluis.nl

Uit de krant