Een verhuizing zal in de papieren gaan lopen. Een bedrag wat door de gemeente betaald zou gaan worden.
Een verhuizing zal in de papieren gaan lopen. Een bedrag wat door de gemeente betaald zou gaan worden. Foto: stichting Droogdok Jan Blanken

Zendamateurs en Modelbouwers moeten weer hun boeltje oppakken

Algemeen 993 keer gelezen

De Elektronica Club Zuid-Hollandse Eilanden (EZHE), beter bekend als de zendamateurs, maken zich grote zorgen. Nu de handtekeningen onder het akkoord zijn gezet door de drie musea om zich te verenigen in het Museumkwartier zullen de modelbouwers en de zendamateurs nu toch echt het veld moeten gaan ruimen. Ook Ipse de Bruggen, de derde partij die gebruik maakt van de Timmerloods in Droogdok Jan Blanken, zal in december 2021 (onlangs werd een foutieve datum vermeld in deze krant red.) een ander onderkomen moeten vinden.

De club met zo'n 35 trouwe leden zou volgend jaar eigenlijk een feestje vieren omdat EZHE dan 40 jaar bestaat, maar vooralsnog lijkt er weinig reden voor een feestje. De Modelbouwclub en EZHE moeten noodgedwongen wéér hun boeltje oppakken en een verhuizing gaan plannen. Beide clubs waren eerder in Kazerne Haerlem gevestigd en hebben toentertijd op verzoek van toenmalig burgemeester Kleijwegt meegewerkt aan verhuizing naar de werkloods.

We gaan in gesprek met Jan van der Knaap voorzitter van EZHE. "De rechtszaak die de huurders van kazerne Haerlem in 2008 hadden aangespannen omdat er geen rekening werd gehouden met de gevestigde huurders hebben we destijds laten vallen omdat we akkoord waren met de aangeboden overeenkomst. Via rechtbank mediation werden afspraken met huurders Scouting, MOH, EZHE en de Modelbouwclub gemaakt. Zij konden terugkeren in een gerestaureerd pand tegen dezelfde huurprijs en voorwaarden hetgeen is vastgelegd in een convenant. Zodoende kon de gemeente, toen van een rechtsgang werd afgezien, op het nippertje toch nog een subsidie voor 3,5 miljoen euro aanvragen binnenhalen voor restauratie van de verdedigingswerken waar Kazerne Haerlem onderdeel van uitmaakt. Maar de gemeente had nog meer plannen: de bouw van een nieuwe werkloods bij het Droogdok Jan Blanken. Dit was ten tijde van de economische crisis, en om voldoende draagvlak voor het project te vinden waren huurders nodig om de loods mee te vullen. Zowel de Modelbouwclub als EZHE kreeg het verzoek van de toenmalige burgemeester om te verhuizen in plaats van terug te keren naar de kazerne. Ook Ipse de Bruggen kreeg een plekje toegewezen in de Timmerloods.

"We mochten tegen dezelfde huurvoorwaarden intrek nemen in de Timmerloods. Vlak voor de verhuizing bleek het nieuwe huurcontract niet met de gemeente te zijn, maar met stichting Droogdok Jan Blanken, de hoofdhuurder die het pand deels moest gaan onderverhuren om de kosten te kunnen dekken. Vervolgens kregen wij een huurcontract voor 1 jaar aangeboden. Daar zijn we niet mee akkoord gegaan omdat we in kazerne Haerlem voor onbepaalde tijd huurden. Uiteindelijk is het toch weer een huurperiode van 5 jaar geworden, met stilzwijgende verlening. De clubs konden niets anders dan akkoord gegaan met deze voorwaarden omdat de oude ruimte al was weggegeven aan stichting verdedigingswerken en ook de nieuwe zendmast was al besteld." In 2011 verhuisden de clubs naar hun nieuwe onderkomen.

Toen in 2016 de eerste huurperiode afliep wilde toenmalige directeur van het Droogdok Ruud Meijer het huurcontract terugbrengen van 5 naar 1 jaar. Namens EZHE klom Van der Knaap in de pen en dwong weer een huurperiode van 5 jaar af die nu in 2021 afloopt. Van der Knaap: "In een gesprek met wethouder Margriet Den Brok onlangs is ons gevraagd mee te denken over een nieuwe ruimte. Ik geloof echt dat de intentie er wel is om ons te helpen, maar ik had daar graag sluitende afspraken gemaakt met de wethouder." EZHE heeft zelf een aantal locaties voor herhuisvesting aangedragen; het bomvrij hospitaal en een schietkatoen loods. Maar de tijd dringt; mocht een van deze locaties worden toegewezen dan gaat er nog veel tijd overeen voordat alles in kannen en kruiken is. Vergunningen moeten aangevraagd worden en dat kost tijd, zeker als het gaat om een rijksmonument. Ook zal de verhuizing van EZHE heeft nogal wat voeten in aarde hebben. "We snappen best dat het herhuisvesten van onze club lastiger is dan de Modelbouwclub. De 33 meter hoge zendmast mag niet zomaar overal geplaatst worden, behalve dat hier een omgevingsvergunning voor nodig is, moet de zendmast op een afgesloten terrein staan. Je wilt niet het risico lopen dat jongeren erin gaan klimmen of vernielingen aanrichten." Ook de kabelinfrastructuur van de zendamateurs zorgt voor de nodige moeilijkheden.

Onlangs werd bekend dat gemeente Hellevoetsluis een begrotingstekort van 3 miljoen heeft met als gevolg dat veel beleidsplannen geschrapt worden. Ook de financiële steun voor de verhuizing van de verenigingen hoort hierbij. Wel heeft de gemeente volgens Van der Knaap de intentie uitgesproken om dat in 2021 weer op te nemen in de begroting. "Wij maken ons zorgen, want het is niet meer dan een intentie. Mochten de resultaten weer tegenvallen voor 2020, wat gebeurt er dan? Als er dan geen oplossing komt, houden onze verenigingen op te bestaan. Ik snap heel goed dat de gemeente meer toeristen naar de vesting wil gaan halen. Alleen lijkt het advies van Erfgoedhuis Agnes Vugt dat met de samenvoeging van deze drie musea 50.000 bezoekers per jaar naar de musea zullen komen niet echt realistisch. Afgezien van dit alles staan wij niet onwelwillend tegenover een verhuizing alleen willen wij als vereniging niet in de kou komen te staan." In de gemeente begroting 2019- 2022 is te lezen dat de stimuleringssubsidie voor het Museumkwartier in 2019 € 185.000, in 2020 € 125.000 en in 2021 € 65.000 bedraagt. Daarnaast is een investering middels fondsenwerving nodig van €400.000 voor dit plan.

Uit de krant

Uit de krant