College B&W Hellevoetsluis onder druk door onverwachte tekorten | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: Wil van Balen

College B&W Hellevoetsluis onder druk door onverwachte tekorten

  •   925 keer gelezen

Hellevoetsluis – De inkt van de goedgekeurde begroting 2020 is nauwelijks droog of het college gaf de gemeenteraad gisteravond tijdens de raadsvergadering een koude douche door te melden dat er fikse tekorten zijn. Hoewel de tekorten al tijdens de raadscommissie van vorige weken waren gemeld, kregen de gemeenteraadsleden pas een dag voor de raadsvergadering exacte cijfers te zien: over 2019 een tekort van € 2,3 miljoen en over 2020 € 2,5 miljoen. De consequenties zijn duidelijk: alle beleidsopties worden geschrapt.

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 wilden uitleg hoe het zo ver kon komen. Fractievoorzitter D66 Mieke Bakker: "De begroting 2020 is door de Provincie afgekeurd, er wordt geknutseld met Enecogelden en het weerstandsvermogen van de gemeente staat onder het minimum." Mede namens de fracties van GroenLinks en PvdA dient D66 een motie van afkeuring in waarin verwoord staat dat het college wist dat zij een onhoudbare begroting aanbood.

Wethouder Hans van der Velde voelt zich geschoffeerd: "Het college werkt transparant en geeft relevante informatie op het moment dat deze voorhanden is. Er is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de oorzaken van de tekorten, die overigens ook in andere gemeenten voorkomen. Eerst moeten we de resultaten van het onderzoek afwachten, die binnenkort worden verwacht."

Coalitiepartijen IBH, VVD en CDA uitten eveneens hun bezorgdheid over de tekorten en de consequenties. Fractievoorzitter CDA Cilia Meerman: "Eerst moeten we inzicht krijgen in de oorzaken. Een deel is structureel, een deel is incidenteel. Eerste prioriteit van het CDA is om straks te investeren in de organisatie; het personeelstekort van 18 formatieplaatsen dient snel opgevuld te worden."

Wethouder Margriet den Brok: "Al tijdens de begrotingsbehandeling van 7 november is melding gemaakt van mogelijke tekorten in onder andere in het Sociaal Domein. Er is direct gestart met het onderzoek om de oorzaken van de tekorten boven tafel te krijgen." Zij bestrijdt de uitspraak dat de provincie de begroting 2020 heeft afgekeurd: "De provincie laat de gemeente de keuze: schrappen van de beleidsopties en het indienen van een sluitende begroting, of het onder financiële curatele plaatsen van de gemeente. Wij kiezen voor het schrappen van de beleidsopties, waarbij ook de geplande uitbreiding van de organisatie wordt uitgesteld. De gemeente moet dan wel vóór 31 december van dit jaar de herziene begroting aan de provincie sturen."

Later wordt het eerder geuite wantrouwen van de oppositie afgezwakt. Mieke Bakker van D66: "Het college is eerlijk geweest, maar er is iets goed mis als je onderzoek moeten houden naar de oorzaken van de tekorten." Fractievoorzitter Daan Dankaart: "De eerlijkheid van het college wordt gewaardeerd, maar het is duidelijk dat er een gebrek aan control is". De fracties van IBH, VVD en CDA zijn bezorgd en drukken het college op het hart de raad goed te blijven informeren over het vervolg. De motie van afkeuring wordt uiteindelijk verworpen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>