College reageert op vragen groenonderhoud | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: Wil van Balen

College reageert op vragen groenonderhoud

  •   1004 keer gelezen   Actueel

Hellevoetsluis - Inwoners van Hellevoetsluis zijn niet tevreden over het groenonderhoud in hun stad.  En ook de borden 'Hellevoetsluis Zoemt' wekken bij velen alleen nog maar hoon op omdat vegetatie te pas en te onpas wordt weggemaaid. Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu waar gemeente Hellevoetsluis aan meedoet met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

GroenLinks Hellevoetsluis heeft een aantal vragen over het groenonderhoud overlegd aan het college waarop vorige week antwoord is gegeven. "Er wordt op ecologisch beheer locaties één of twee keer per jaar gemaaid. En het klopt dat dit in mei/juni is. Op de meeste locaties blijft wel een gedeelte vegetatie staan, de zogenaamde bijen en vogelstroken." Volgens de gemeente zorgen deze ervoor dat er bloemen aanwezig blijven voor bijen en vlinders. Alsook rietstroken voor vogels om daar te broeden. "Op vaste momenten wordt controle uitgeoefend op de werkzaamheden van de Firma Verheij. En wij gaan regelmatig in gesprek over kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Er wordt gestuurd op verbetering. Dit is een doorlopend proces."

Bewoners geven geregeld klachten door over een 'vergeten' plantsoen of grasveld, maar er lijkt geen verbetering plaats te vinden. Hierop geeft de gemeente aan dat het meldsysteem waar burgers anoniem melding kunnen maken over de buitenruimte niet goed functioneert. Inzet is de terugkoppeling naar inwoners te verbeteren. Ook hebben inwoners klachten geuit over de taalbarrière tussen hen en de medewerkers van de Firma Verheijen. De aannemer werkt volgens de gemeente altijd met een Nederlands sprekende voorman. "Die is echter niet altijd aanwezig bij de groepen die in de wijk bezig zijn." Bewoners kunnen bij klachten of meldingen het beste direct contact opnemen met de gemeente.

Bij het meldpunt van GroenLinks zijn tevens diverse meldingen binnengekomen over het maaibeleid waarbij nesten met eieren van eenden, zwanen en andere vogels werden mee gemaaid met alle gevolgen van dien. Gemeente Hellevoetsluis geeft aan dat de aannemer volgens de gedragscode in de wet Natuurbescherming moet werken. "Regulier onderhoud mag, mits passend binnen deze gedragscode. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de aannemer de omgeving controleren op dieren en nesten om schade aan flora en fauna te voorkomen." Dit schouwen gebeurt met zorg en wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Toch is het voorgekomen dat broedende vogels de dupe zijn geworden van de maaimachines. De gemeente en aannemer beloven te kijken hoe zij dit in de toekomst kunnen voorkomen.

De afspraak om bij grote hoeveelheden het schoffelvuil op te ruimen blijkt niet te worden nagekomen; de gemeente heeft de aannemer hierop aangesproken. In 2018 heeft de gemeente 1422 meldingen binnengekregen over het groenbeheer tot dusver zijn het dit jaar 505 meldingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>