Plannen college voor 2020; financiële situatie onzeker | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
De gemeente verwacht een korting op de uitkering uit het gemeentefonds
De gemeente verwacht een korting op de uitkering uit het gemeentefonds (Foto: stock)

Plannen college voor 2020; financiële situatie onzeker

  •   238 keer gelezen   Actueel

Het college van B&W wil in 2020 investeren in een aantal belangrijke projecten. Op 10 juli bespreekt de gemeenteraad de plannen, die zijn beschreven in de Zomernota van het college. Het college maakt echter een voorbehoud; de financiële situatie is nog onzeker.

Wethouder den Brok (financiën): "De Zomernota bevat een aantal mooie plannen voor 2020. Maar pas als de meicirculaire binnen is, weten we hoe we ervoor staan. We verwachten namelijk dat de meicirculaire een korting op onze uitkering uit het gemeentefonds bevat." De meicirculaire informeert gemeenten over de verdeling van verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.

In de Zomernota staan verschillende investeringen opgenomen zoals wijk- en buurtaanpak, gezondheid, jeugd en verkeer. Zo stelt het college de raad voor om jaarlijks 240.00 euro beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van wijkgericht werken en de buurtaanpak. En om jaarlijks €64.000,- vrij te maken voor nieuw gezondheidsbeleid met thema's als eenzaamheid- en depressiepreventie en verslavingspreventie. Voor het project 'Muziek met klasse(n)' voor basisschoolleerlingen wil het college twee maal € 8.500 beschikbaar stellen. Herstructurering en opwaardering van de Opzoomerlaan die nog niet eerder is meegenomen in de aanpak van het Cultuurplein: €750.000,-.

Daarnaast zijn in de Zomernota investeringen opgenomen voor het vieren van 75 jaar vrijheid € 20.000 euro . En voor het beter verlichten van fietspaden die onder de norm zijn is €40.000 geraamd. Welke maatregelen er nodig zijn om de verwachte toenemende verkeersdruk op de N57 door onder meer de aanleg van de Blankenburgtunnel en het bestemmingsplan van de Maasvlakte zal moeten blijken na afronding van Gebiedsuitwerking Voorne Putten. De huidige verkeersregelinstallaties moeten gemoderniseerd worden zodat betere sturing van verkeer mogelijk zou worden raming €160.000,-. Ook is het project om van het Trambaanpad een snelfietsroute te maken opgenomen raming drie jaar € 60.000,-. De herinrichting van de Ravenseweg met als speerpunt de verkeersveiligheid voor fietsers bij de entree voor Kickersbloem 3: € 850.00,- en een structurele last van €34.000,-.

Dit zijn slechts enkele projecten die opgenomen zijn in de Zomernota. Een uitgebreide beschrijving vindt u op www.hellevoetsluis.nl. Nadat de plannen in de gemeenteraad zijn besproken zal het college op basis van de mening van de raad de begroting voor 2020 voor kunnen maken. Daarover neemt de raad in november een besluit.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>