Plannen voor Patatweg en zonneveld: 32 insprekers spreken hun zorgen uit | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Bewoners, betrokkenen en ondernemers pleiten voor een andere gebiedsvisie
Bewoners, betrokkenen en ondernemers pleiten voor een andere gebiedsvisie (Foto: Wil van Balen)

Plannen voor Patatweg en zonneveld: 32 insprekers spreken hun zorgen uit

  •   479 keer gelezen   Actueel

Nadat het college van B&W had ingestemd met de gebiedsvisie is het de beurt aan de gemeenteraad van Hellevoetsluis. Voordat de gemeenteraad de gebiedsvisie zal behandelen was er 3 april een raadscommissie Wonen, Werken en Recreatie (WWR) over de gebiedsvisie gepland. Door de grote opkomst konden niet alle agendapunten worden behandeld.

Tijdens deze avond konden omwonenden en betrokkenen hun mening geven over Gebiedsvisie Zuidoost en dat hebben zij massaal gedaan. Er waren 32 insprekers en ook de publieke tribune zat vol, maar liefst 100 belangstellenden woonden de vergadering bij. Door het grote aantal insprekers die tijdens commissievergadering hun betoog hielden duurde de avond zo lang dat vergadering werd opgeschort. Tijdens de vergadering op woensdag 10 april werd de commissievergadering voortgezet. Inspreken was tijdens deze avond niet meer mogelijk.

Tijdens de commissievergadering van 3 april gaven de sprekers aan zich niet gehoord en serieus genomen te voelen. Ook werd het college verweten dat betrokken bewoners en ondernemers niet tijdig zijn geïnformeerd en benaderend over de plannen voor het gebied waar zij wonen, recreëren en ondernemen. Een van de insprekers zei daarover het volgende : "Er zou niet aan de economische belangen van één ondernemer gedacht moeten worden terwijl er zovelen hierdoor gedupeerd dreigen te worden." De commissie werd gevraagd vooral duidelijkheid van het college te eisen over de kosten van de voorgenomen aanleg van de Patatweg en de aanleg van het zonneveld, daarnaast de milieueffectrapportage af te wachten en zich niet te laten haasten om een besluit te nemen. "Deze plannen gaan dwars door een recreatief bedrijf, een agrarisch bedrijf, kruist recreatieve fietsroutes en wordt 100 meter van het enige natuurgebied in Hellevoetsluis Zuidoost aangelegd. De vraag aan het college is om een werkgroep te vormen met alle betrokkenen en naar een creatieve oplossing te zoeken" zo gaf een volgende inspreker aan. Deze avond heeft de commissie mogelijk nieuwe inzichten gebracht die verder onderzocht zouden kunnen worden. Daarbij gaat het onder meer om het alternatief van vervoer over water (via het Haringvliet), om alternatieve tracés over land, om de mogelijkheden om Farm Frites (in fases) te verplaatsen en om nieuwe kansen op subsidie voor de zonne-energie.

Farm Frites zou van plan zijn vanaf 2030 het transport van de producten via schepen te laten verlopen. Met het alternatieve plan zou volgens een aantal betrokkenen de gemeente beter kunnen investeren in een de mogelijkheid om dit logistiek mogelijk te maken. Ook voor het plaatsen van het zonneveld werd door de insprekers verschillende alternatieven aangeboden.

Na de behandeling door de raadscommissie is het de bedoeling dat de gemeenteraad de gebiedsvisie op donderdag 18 april zal behandelen. Na besluitvorming door de gemeenteraad moeten de nadere onderzoeken voor de weg plaatsvinden, en moeten de benodigde ruimtelijke procedures voor het zonneveld worden voorbereid.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>