Omwonenden protesteren tegen gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: Danielle Gooijers

Omwonenden protesteren tegen gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

  •   695 keer gelezen   Actueel

De gebiedsvisie waar de gemeente Hellevoetsluis een inloopavond voor uitschreef, heeft tot ongemeen felle reacties geleid.

Door Leo Blok

In het Droogdok Jan Blanken maakten een aantal bewoners van het gebied hun grieven tegen het plan kenbaar. Die richtten zich voornamelijk tegen het geplande zonneveld aan de Oostkant van Kickersbloem en het tracé van de nog aan te leggen 'Patatweg' dat in de polder onder meer door de Naturistencamping en een boerderij loopt. Er werd nauwelijks gesproken over het in de polder geplande plan 'Akkerranden' waar de bouw van 180 huizen (oorspronkelijk 220) voor nieuwe woonruimte in Oudenhoorn moet zorgen en dat ook wezenlijk deel uitmaakt van de gebiedsvisie.

Bezwaren
Gedurende de avond zijn er 61 vragen genotuleerd waarop wethouder Schop toegezegd heeft deze allemaal schriftelijk te beantwoorden en aan alle aanwezigen toe te zenden voordat op dinsdag 12 maart het visiestuk ter vaststelling bij het college van B&W besproken wordt. De bezwaren richtten zich vooral tegen het tracé dat van de verschillende alternatieven het enige mogelijke bleek. Wethouder Spoon zegde wel toe deze alternatieven alsnog te willen onderzoeken.

De bewoners van het gebied zouden het liefst hebben gezien dat Farm Frites zou verhuizen naar Kickersbloem III of naar de Maasvlakte. Volgens het bedrijf is dat geen optie. Het geplande tracé betekent dat een aantal staanplaatsen op de naturistencamping moeten verdwijnen en de weiden van de betrokken veeboer in twee stukken gedeeld zullen worden. Volgens de bewoners heeft de gemeente niet de belangen van alle ondernemers en betrokkenen partijen even hoog op de agenda staan.

Procedure
Gisteren heeft het college de gebiedsvisie besproken en hun standpunt moet nog door de commissies en daarna door de gemeenteraad worden behandeld. Ook inspraak en bezwaren maken deel uit van de vervolgprocedure. De avond op 4 maart was alleen bedoeld als een informatieve inloopavond. Duidelijk is wel geworden dat de groep omwonenden niet warm loopt voor de plannen en alle mogelijkheden tot protest zullen onderzoeken en benutten.

Andere meningen
Het is duidelijk dat de genoemde groep bewoners alleen hun bezwaren kenbaar maakten en niet gezien mogen worden als de 'mening van Oudenhoorn' inwoners van het dorp zullen zeker opgelucht zijn wanneer de wagens met aardappelen niet meer door de straten komen. Dit verkeer is onveilig en bovendien kan het zware verkeer schade aan de huizen veroorzaken. Wat overigens de zaak niet wegneemt dat de groep bewoners die tegen de gebiedsvisie is het volste recht heeft om voor hun belangen op te komen.

Moeilijk vraagstuk
Het Oudenhoornse raadslid Erik Noordzij vindt het een moeilijk vraagstuk: "Dat betekent een Patatweg maar ook aanpak van het vele sluip-vrachtverkeer door de kern van Oudenhoorn en de Molendijk. De energietransitie die Farm Frites moet doorvoeren, vraagt om het ingediende plan goed te beoordelen. Naar mogelijkheden, overlast en inpassing in het landschap.Lastige vraagstukken waarbij je als raadslid afwegingen moet maken waarbij niet iedereen tevreden zal zijn. Maar waar je wel zoveel mogelijk rekening probeert te houden met de wensen van alle betrokkenen."

Groot Hellevoet praat aanstaande vrijdag 15 maart met de betrokken wethouders Spoon en Schop over de gebiedsvisie en de kritiek die daarop volgde. Wij houden u op de hoogte.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>