Boa's Hellevoetsluis aan de slag voor een leefbare, veilige en bereikbare stad | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: gemeente Hellevoetsluis

Boa's Hellevoetsluis aan de slag voor een leefbare, veilige en bereikbare stad

  •   577 keer gelezen   Actueel

In 2018 is gemeente Hellevoetsluis gestart met de doorontwikkeling van het gemeentelijke handhavingsteam. Om deze ontwikkeling verder handen en voeten te geven, heeft het college van B&W op 12 februari 2019 het uitvoeringsprogramma Boa openbare ruimte 2019-2020 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staat beschreven op welke manier de Boa's met de belangrijkste onderwerpen aan de slag gaan.

Het uitvoeringsplan is vormgegeven rondom de thema's die in juli 2018 door de gemeenteraad zijn vastgesteld in het beleidsplan 'Handhaving door boa's in de openbare ruimte 2018-2022'.

In het uitvoeringsplan staat per thema aangegeven op welke onderwerpen de komende periode wordt ingezet:

1. Een leefbare stad
Handhaving levert een bijdrage aan een prettig leefklimaat. Zij stimuleert inwoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun wijk te bevorderen. De belangrijkste onderwerpen voor 2019 en 2020 zijn: afval ondergrondse container, afval minicontainers, fietsen in voetgangersgebied, hondenoverlast, graffiti, zwerffietsen, woonoverlast, verkeersbelemmerend groen.

2. Een veilige stad
Handhaving werkt intensief samen met de politie en andere ketenpartners. Hellevoetsluis breidt de samenwerking met de politie verder uit door een gezamenlijke inzet op veiligheidsthema's. De belangrijkste onderwerpen voor 2019 en 2020: donkere dagen offensief, ondermijning, Drank en Horeca Wet, drank onder 18 jaar, evenementen, jeugdoverlast, oud en nieuw.

3. Een bereikbare stad
Hellevoetsluis hecht veel waarde aan een goede bereikbaarheid en vlotte doorstroming van het verkeer. Handhaving speelt hierin een actieve rol door het handhaven op verkeerd geparkeerde voertuigen en bouwcontainers, omdat deze de doorstroom kunnen verhinderen. De belangrijkste onderwerpen voor 2019 en 2020: aanhangers, caravans en campers, bouwplaats containers, parkeren grote voertuigen, parkeren auto's, snelheidsmaatregelen.

De Boa's proberen op deze onderwerpen in eerste instantie om overlastgevende situaties te voorkomen (preventie) of om de overlastgevende situatie in overleg met de inwoner op te lossen (waarschuwen). Pas als preventie en waarschuwen niet helpt maakt de Boa gebruik van de mogelijkheid om een sanctie op te leggen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>