Sloop en nieuwbouw voor de Ploegschaar | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Na de sloop komt er een nieuw hart van de buurt
Na de sloop komt er een nieuw hart van de buurt (Foto: )

Sloop en nieuwbouw voor de Ploegschaar

  •   1051 keer gelezen   Actueel

De toekomst van de voormalige school De Ploegschaar is al jaren onderwerp van gesprek.

In de Raadscommissie ZWO van 29 november 2018 is door de commissieleden aan het College gevraagd om de Commissie mee te nemen in de gemaakte keuzes rond de herinrichting van het perceel aan de Ploegschaar 13-15. De commissie behandelt die keuzes op donderdag 14 november en de vergadering is openbaar.

Ambitie College
Het College kiest voor een totaalaanpak van het perceel aan De Ploegschaar. Om dit te kunnen doen stelt het College voor om een aanvullend investeringskrediet van €250.000,-- voor de inrichting van de buitenruimte op dit perceel ter beschikking te stellen. Deze aanvullende investering is bovenop de door de Raad in de begroting van 2018 toegekende €300.000,-- Dit geld wordt aangewend voor de sloop van het huidige pand en de realisatie van een nieuwe ontmoetingsruimte aan De Ploegschaar.

Meer dan een half miljoen
Het College heeft - met instemming van de Raad- opdracht gegeven om aan te vangen met het proces van sloop. De totale verbeteropgave wordt samen met inwoners en belanghebbenden vormgegeven onder de vlag van een buurtaanpak-plus. De buurtaanpak is een eerder toegepaste manier in Hellevoetsluis voor het samen met inwoners en belanghebbenden realiseren van fysieke en sociale verbeteringen in een buurt. Het totale plan kent - bij instemming van de Raad- een budget van €550.000,--.

Sloop en nieuwbouw
Met het slopen van het pand komt er een perceel van circa 1645m2 beschikbaar, dat ingezet kan worden voor de verbeterlocatie. Van het perceel wordt circa 200m2 opnieuw bebouwd met een kleinschalige ontmoetingsruimte, voor bewonersinitiatieven, de bestaande buurtstichting en andere sociale initiatieven die in het teken staan van meedoen en ontmoeten. Ook is er aandacht voor de wijze van het beheer van het pand en de rol die inwoners en belanghebbenden daarin kunnen hebben. Mogelijk wordt daarvoor een beroep gedaan op het subsidieprogramma.

Samen
Het is belangrijk om de verbeteropgave samen met inwoners te doen, tenslotte wordt de buurt hoofdgebruiker van het pand. In het bijzonder is daarbij aandacht voor de input van de huidige gebruikers, direct omwonenden en belanghebbenden zoals het welzijnswerk en de woningcorporatie. Binnen de gestelde ambities en kaders wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin rekening gehouden wordt met de wensen vanuit de samenleving. Het is de planning om in het 2e kwartaal van 2019 te beginnen met de uitvoering van de buurtaanpak-plus.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>