Afbeelding
Foto: gemeente Hellevoetsluis

Extra aandacht voor peuters en kleuters

Actueel 543 keer gelezen

Op woensdag 19 december ondertekenden de gemeente en het onderwijs nieuwe afspraken over de extra inzet voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Dit doen zij om die achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen of verminderen.

De nieuwe kwaliteitsafspraken gelden voor 2019 en 2020 en zijn gemaakt door de bestuurders van het basisonderwijs (Primo, Floréo en VCO de Kring), de bestuurder van peuteropvang bij taalachterstand (de Kinderkoepel) en de gemeente Hellevoetsluis.

Extra aandacht voor kinderen met een taalachterstand
Samen vinden zij het belangrijk om spraak- en taalachterstanden bij kleuters en peuters te voorkomen en te bestrijden. Daarom willen zij meer inzicht hebben in de resultaten van de extra inzet voor peuters en kleuters met zo'n achterstand. Ook willen zij de betrokkenheid van ouders vergroten en voor een goede overgang van de peuteropvang naar de basisschool zorgen.

Wethouder Hans van der Velde: "In Hellevoetsluis vinden we het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Daarom willen we ontwikkelingsachterstanden al op jonge leeftijd voorkomen of verminderen. Een extra steuntje in de rug op jonge leeftijd kan net het verschil maken want een achterstand is op latere leeftijd vaak moeilijk in te halen."
Peuteropvang betaalbaarder
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangen via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten op basis van hun inkomen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen via de gemeente Hellevoetsluis een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten. Voor mensen met een minimum inkomen (lager dan 120% van de bijstandsnorm) blijft de peuteropvang volledig gratis.

Bereikbaar voor iedere peuter
Vanaf 1 januari 2019 geldt ook een nieuwe regeling voor de extra dagdelen voor kinderen met een taalachterstand. Deze twee extra dagdelen worden vanaf 1 januari volledig betaald door gemeente Hellevoetsluis. Door het convenant en de nieuwe financiële regelingen is peuteropvang betaalbaar en bereikbaar voor iedere peuter in Hellevoetsluis.

Samen naar de bieb
Hierdoor wordt de taalachterstand vroegtijdig en bij een veel grotere groep peuters en kleuters worden aangepakt. Peuters leren sneller en beter praten als je veel met hen praat en speelt. Met je kind praten is ook goed voor de band tussen jou en je kind. Als je met je kind praat, is het belangrijk dat je goede zinnen maakt en veel woorden en begrippen gebruikt. Gebruik dus geen babytaal. Probeer de zinnen niet te lang te maken. Ook elke dag voorlezen is een goede mogelijkheid om je kind taal te leren. Daarbij is het gezellig om met je kind bezig te zijn. Zoek samen met je kind een leuk boek uit in de boekhandel of in de bibliotheek.

Uit de krant