Nieuwe prestatieafspraken 2019: er worden minder sociale huurwoningen verkocht | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: Wil van Balen

Nieuwe prestatieafspraken 2019: er worden minder sociale huurwoningen verkocht

  •   266 keer gelezen   Actueel

Vrijdag 7 december werden de nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. De gemeente Hellevoetsluis heeft met Maasdelta, Woonzorg Nederland, Woonstichting De Zes Kernen, Havensteder en hun huurdersorganisaties nieuwe prestatieafspraken voor volgend jaar gemaakt. Daarin staan onder andere de activiteiten die zij samen gaan oppakken op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg.

Ook gaan de afspraken in op de ontwikkeling van de woningvoorraad op de langere termijn. 'De Zes Kernen' is nieuw in dit rijtje, omdat deze corporatie woningen verhuurt in Oudenhoorn, dat sinds 2018 onderdeel uitmaakt van de gemeente Hellevoetsluis.

Sociale woningvoorraad
In de prestatieafspraken is extra aandacht voor de sociale woningvoorraad. Het verkoopprogramma van Maasdelta is daarom aangepast. Deze corporatie zou oorspronkelijk 137 woningen verkopen, maar dat worden dat er nu maximaal 95. Het verkopen van woningen gebeurt via natuurlijk verloop, namelijk na een verhuizing. Gemiddeld worden ongeveer 5 woningen per jaar verkocht. De verwachting is dat de sociale woningvoorraad in Hellevoetsluis licht groeit. Ook is afgesproken dat er meer woningen verhuurd worden aan huurtoeslaggerechtigden, namelijk 75% van de vrijkomende sociale woningen.

Vervanging 20 woningen Nieuwenhoorn
Momenteel sloopt Maasdelta 20 woningen op de Wee Weneestraat in Nieuwenhoorn, omdat deze bouw- en woningtechnisch sterk verouderd zijn. In 2019 komen hier 20 nul-op de-meter woningen voor terug. Dat zijn woningen die zeer energiezuinig zijn. Deze woningen kunnen ook in het sociale segment verhuurd worden. De voormalige bewoners hebben de mogelijkheid om weer terug te keren naar die plek tegen de zelfde woonlasten.

Wethouder Aart Jan Spoon: "De nieuwe prestatieafspraken zijn in goed overleg tot stand gekomen. We waarderen daarbij de inbreng van de huurdersorganisaties zoals de Koepel Hellevoetsluis. Daardoor zijn er betere afspraken gemaakt over datgene wat voor huurders belangrijk is, zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, het behoud van voldoende sociale woningen, goede zorg en leefbare woonwijken."

Tegen verkoop sociale huurwoning
Kees Vos bestuurslid huurdersvereniging De Koepel: "Wij zijn tevreden met deze prestatieafspraken. Onze zorg gaat als huurdersvereniging uit naar het voldoende aanwezig zijn van sociale huurwoningen in Hellevoetsluis. We proberen daarvoor niet alleen binnen Maasdelta te werken. We willen ook naar de leefbaarheid kijken in de wijken die bij andere woningcoöperaties horen. En wat betreft de verkoop van huurwoningen; daar zijn wij als huurdersvereniging altijd tegen de verkoop van sociale huurwoningen geweest, maar we kunnen het niet tegenhouden als het versnippering is. Nu is de afspraak dat de flatwoningen aan onder meer de Parnassialaan, die ook op de lijst stonden voor verkoop zodra deze leeg kwamen, niet doorgaat. De flatwoningen zullen de komende jaren niet verkocht worden. Wij proberen de gemeente zo ver te krijgen bij toekomstige nieuwbouwprojecten voor meer sociale huurwoningen te zorgen; en dus niet alleen koopwoningen."

Gemiddeld energielabel B
Alle corporaties zijn bezig met het verduurzamen van hun woningen. De gemeente stelt in 2019 een Warmtevisie op. Daarin staat hoe de gemeente in de komende jaren wil omgaan met de opgave om meer gebruik te maken van duurzame energie. Op basis daarvan gaan corporaties een duurzaamheidsplan voor de lange termijn opstellen. Op dit moment zijn veel woningen van corporaties nog niet energiezuinig. Zij streven er naar dat in 2023 hun woonvoorraad een gemiddeld energielabel 'B' zal hebben.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>