Veel ambitie in collegeprogramma | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Hans van der Velde: We laten niemand achter...
Hans van der Velde: We laten niemand achter... (Foto: gemeente Hellevoetsluis)

Veel ambitie in collegeprogramma

  •   187 keer gelezen   Actueel

Het recent aan de gemeenteraad gepresenteerde collegeprogramma voor de komende vier jaar, kreeg weinig kritiek en veel waardering. Natuurlijk moet er nog veel ingevuld worden maar de ambitie is er.

Recent kwamen misstanden in de schuldhulpverlening aan de orde. Het college heeft daar een speerpunt van gemaakt. Het verminderen van het aantal mensen met problematische schulden is
een van die speerpunten. Ook het bestrijden van langdurige armoede is een prioriteit. De gemeente kiest daarbij voor duidelijk beleid: Er wordt ingezet op vroege signalering, om te voorkomen dat mensen in een problematische schuldsituatie komen. Hoe eerder men daarbij hulp krijgt, hoe beter.
Het taboe om over schulden te praten moet doorbroken worden. Schaamte is daarbij niet nodig.
Er wordt meer aandacht besteed aan bekendheid over de ondersteuningsmogelijkheden
voor mensen met een laag inkomen.

Wethouder Hans van der Velde zegt: "Wij staan voor een samenleving waarin alle Hellevoeters de kansen krijgen het beste uit zichzelf te halen. Een samenleving waarin kwetsbare inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, erop kunnen rekenen dat de gemeente een vangnet biedt. We laten niemand achter. In de Hellevoetse samenleving die wij voor ons zien, draagt iedereen zijn of haar steentje bij en kijkt naar elkaar om." Recent gaf de wethouder aan dat mensen die de dupe zijn geworden van de beruchte bewindvoerder uit Zierikzee, worden begeleid door ambtenaren. Probleem blijft echter wel dat de gemeente weinig machtsmiddelen heeft en iedereen eigenlijk al jaren wacht op aangepaste regels.

Wachten op een huis..
De vraag naar betaalbare woningen voor starters, doorstromers ensenioren is groot. Om hieraan te voldoen, zijn veel nieuwe woningen nodig. Het uitgangspunt is dat er voor alle inwoners een geschikte en betaalbare woning is. .Het college wil de bestemmingsplannen van Sportlaan en omgeving, Boomgaard en Akkerranden vaststellen en de bouw vanaf deze collegeperiode stapsgewijs realiseren. De woningbouwplannen Kop Oostdijk, Veerhaven en Molshoek worden nog deze collegeperiode uitgevoerd.

Ouderen
Het college wil meer woningen bouwen en verbouwen voor ouderen met mogelijkheden tot zorg en andere woningtypen waar vraag naar is. Ook wil men prestatieafspraken maken met corporaties en particuliere bouwers en stimuleren concrete initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op het langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Milieu
Het college wil in de bouwprojecten zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie. zo wordt waar mogelijk gebruik van gerecyclede materialen en klimaatbestendig gebouwd


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>