Geen tekorten door terugroepactie geneesmiddelen | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: stock

Geen tekorten door terugroepactie geneesmiddelen

  •   356 keer gelezen   Actueel

Begin juli hebben alle lidstaten in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, na een uitvoerige analyse besloten tot het terugroepen van bepaalde geneesmiddelen waarin de werkzame grondstof valsartan is verwerkt met daarin de ongewenste stof N-nitrosodimethyl-amine (NDMA).

Recent is gebleken dat tijdens het productieproces van de grondstof valsartan in één Chinese fabriek de onzuiverheid NDMA ontstaat; een stof die geclassificeerd is als waarschijnlijk kankerverwekkend. Hierdoor is een aantal (maar niet alle) partijen medicijnen met valsartan verontreinigd. Het gaat om geringe hoeveelheden gevonden schadelijke stof. De toxicologische experts van het RIVM geven aan dat het risico vergelijkbaar is met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees.

Alle Europese lidstaten hebben begin juli in overleg met het Europees geneesmid-delenagentschap EMA, na een uitvoerige analyse besloten tot het terugroepen van deze geneesmiddelen met daarin specifiek valsartan gemaakt in de betreffende Chinese fabriek. Daarop hebben de fabrikanten in Nederland – na overleg met de IGJ en het CBG deze medicijnen bij de apotheken weggehaald en krijgen de patiënten bij de apotheek een ander product mee als ze aan de balie komen. Daarbij is patiënten nadrukkelijk het advies gegeven om niet te stoppen met het gebruik zonder overleg met hun arts of apotheker.

Medicijnen worden in Nederland voor maximaal 3 maanden uitgegeven. Dit betekent concreet dat alle gebruikers uiterlijk drie maanden na 5 juli over een ander middel beschikken. Bij de keuze voor deze geleidelijke terugroepactie zijn de in dit geval beperkte gezondheidsrisico's afgewogen tegen de grote risico's op tekorten van het medicijn en onderbreking van de therapie. Deze handelwijze is in lijn met de handelwijze van bijna alle andere Europese lidstaten, zo laat de minister voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer weten.  Er is frequent overleg over de actuele situatie, waarbij steeds wordt gekeken of er nieuwe (nationaal of internationaal) informatie is die zou maken dat de ingezette lijn zou moeten worden aangepast. 

De terugroepactie lijkt tot op heden goed te verlopen, zonder problemen zoals de gevreesde tekorten van gepaste medicatie. De inschatting is dat circa de helft van de patiënten al zijn over gegaan naar een vervangend medicijn. De koepel van apothekers (KNMP) adviseert haar leden atiënten te vragen de vervuilde valsartan terug te brengen naar de apotheek. Het is aan de apotheken zelf om te bepalen of- en op welke wijze- zij opvolging geven aan dit advies.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>