Wethouder Hans van der Velde:De ontwikkeling van kinderen tijdens de peuter- en kleuterjaren is belangrijk voor de kansen die zij in de rest van hun schooljaren krijgen
Wethouder Hans van der Velde:De ontwikkeling van kinderen tijdens de peuter- en kleuterjaren is belangrijk voor de kansen die zij in de rest van hun schooljaren krijgen

Hellevoetsluis gaat door met pilot Integraal Kindcentrum Waterwereld

Actueel 1.141 keer gelezen

Op dinsdag 19 december heeft het college van B&W van Hellevoetsluis besloten om ook in het schooljaar 2018-2019 door te gaan met de pilot Integraal Kindcentrum (IKC) Waterwereld. Deze pilot is in het schooljaar 2016-2017 gestart om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die een IKC's kunnen bieden in Hellevoetsluis.

Wethouder Hans van der Velde: "De ontwikkeling van kinderen tijdens de peuter- en kleuterjaren is belangrijk voor de kansen die zij in de rest van hun schooljaren krijgen. Het is daarom goed dat we de pilot verlengen om daarmee in beeld te krijgen welke aanpak voor de Hellevoetse peuters het best werkt."

Waarom een Integraal Kindcentrum?
In de pilot wordt onder andere gekeken naar de uitwisseling tussen peuter- en kleutergroepen waardoor de overstap eenvoudiger wordt en de kinderen makkelijker met elkaar in contact komen. Ook kijken we hoe de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie door deze aanpak kan verbeteren. Bijvoorbeeld doordat pedagogische medewerkers en leerkrachten elkaar beter leren kennen en door deskundigheidsbevordering. Als derde vinden we het betrekken van ouders bij de voor- en vroegschoolse educatie belangrijk. Alleen met hun betrokkenheid kunnen we een zo goed mogelijk resultaat bereiken.

De resultaten worden niet alleen gebruikt voor IKC Waterwereld maar ook voor de ontwikkeling van ander IKC's in Hellevoetsluis. Waarbij geen standaardaanpak komt, maar per IKC gekeken wordt wat het best past.

Evaluatie IKC Waterwereld
Begin 2018 vindt een tussentijdse evaluatie van deze pilot plaats. Dan kijken alle betrokkenen met elkaar naar de resultaten van de aanpak tot nu toe en maken zij afspraken voor het vervolg.

Uit de krant