Margriet den Brok werd de onterechte Kop van Jut
Margriet den Brok werd de onterechte Kop van Jut

Commissie AZM zwaar teleurgesteld in Berap

Actueel 702 keer gelezen

Voor het geval u nooit ABA (Algemeen Beschaafd Ambtelijks) hebt geleerd: het woord Berap vormt een afkorting van het woord 'Bestuursrapportage'

Via de berap worden per programma afwijkingen vermeld op de doelstellingen, de voortgang van budgetten, het investeringsprogramma en kredieten. Daarbij vormt de programmabegroting van het betreffende jaar de basis. In Hellevoetsluis wordt twee keer per jaar een Berap uitgebracht. Voor de gemeenteraad dient dat als een instrument om bij het gemeentelijk beleid de vinger aan de pols te kunnen houden. Vorige week werd de tweede Berap aan de commissie AZM gepresenteerd om de raadsvergadering vanmorgen een besluit over te kunnen nemen.

Terugsturen
In eerste instantie voelde de commissie daar niets voor gelet op de vele hiaten en onnodige informatie die de Berap bevatte. De teleurstelling bij de fracties was groot. Eigenlijk wilden alle fracties dat besluit niet nemen en was de algemene mening dat het voorstel moest worden afgevoerd en naar de commissie van januari 2018 moest worden verplaatst. Hierop volgde een schorsing nadat de financieel ambtenaar de wethouder een en ander had ingefluisterd.

Na de schorsing bleek dat het financiële gedeelte van de Berap het onmogelijk maakte om de besluitvorming over de jaarwisseling heen te tillen. Dat moest echt in december gebeuren. De wethouder stelde daarop voor om alleen over het financiële gedeelte te besluiten, waarop de commissie weer een schorsing aanvroeg. Na lange en verwarrende discussies werd een compromis gevonden in het voor kennisgeving aannemen van deze Berap en het college de gelegenheid te geven een verbeterde versie aan te leveren waarover dan wel in de vergadering van 21 december een besluit kon worden genomen.

Daarna was de vergadering snel afgelopen, met de verwachting dat de vandaag gespaarde tijd tijdens de raadsvergadering dubbel en dwars zal worden gebruikt om de Berap inhoudelijk te behandelen. Een warme winteravond dus..
Opvallend in deze vergadering is dat wethouder Margriet den Brok in deze vergadering als Kop van Jut fungeerde en eigenlijk vrijwel ongewapend tegenover een kogelregen van opmerkingen en kritiek stond. Kritiek bestemd voor het hele college en het in dit geval falende ambtelijk apparaat.

Ooit heeft een oud CDA politicus eens gezegd dat hij 'niet echt verantwoordelijk was, alleen maar politiek verantwoordelijk' Die fout maakte wethouder Den Brok niet, ze beschermde haar ambtenaren en nam de kritiek van de raad serieus.

En dat was precies waar het de Hellevoetse gemeenteraad om ging: serieus genomen worden als hoogste bestuursorgaan van de gemeente.


Uit de krant

Uit de krant