Meer contact met de inwoners...
Meer contact met de inwoners...

Gemeenteraad bezoekt (gedeelte) Gorsingen Hoeck

Actueel 51 keer gelezen

De gemeenteraad bezoekt woensdagavond 9 september een gedeelte van de buurt Gorsingen Hoeck om een indruk te krijgen van deze buurt. De gemeenteraad vindt het belangrijk om meer verbinding te zoeken met inwoners van Hellevoetsluis, door persoonlijk met hen in contact te komen. Een manier om dit te doen is door zelf een buurt of wijk te bezoeken en kennis te nemen van de problematiek en in gesprek te gaan met inwoners.

In 2008 is in een gedeelte van Gorsingen Hoeck een buurtaanpak gestart omdat deze buurt geselecteerd was op basis van een aantal fysieke en sociale criteria. Zo was er onder andere sprake van een hoge parkeerdruk, verouderd groen, onveilige verkeerssituaties en weinig spannende speelplekken. De gemeenteraad wil via de wijkwandeling een beeld krijgen van de huidige inrichting van de wijk en van de buurtsamenstelling. Daaruit moet blijken of de buurtaanpak ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan een verbetering van het woon- en leefklimaat in de buurt. De raadsleden zullen vanaf 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur in ieder geval de straten: De Brinio, De van Galen, De Curaçao, De Bonaire, De Windhond, De Brabant, De Marnix en een gedeelte van de Branding bezoeken. Als er tijd over is na het bezoeken van deze straten, zal de gemeenteraad verder de wijk Gorsingen Hoeck in trekken om andere straten te bezoeken.Mocht u nog vragen hebben over dit bezoek kunt u contact opnemen met de griffier van de Gemeente Hellevoetsluis via tel 14 0181 of via griffier@hellevoetsluis.nl.

Uit de krant