Geen Safety Spots in Hellevoetsluis

Actueel 40 keer gelezen

Eerder dit jaar nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin werd gevraagd om bij alle geldautomaten in Hellevoetsluis een zogenaamde ‘Safetyspot’ aan te brengen. Dit is een halve cirkel in een contrasterende kleur met het wegdek om degene die geld pint een soort van beschermende cirkel te bieden waar niemand binnen kan staan. Het zou zowel de privacy als het gevoel van veiligheid verhogen. De motie werd 13 november door de VVD fractie ingediend en unaniem door de gemeenteraad gesteund.

In de Berap (dom woord voor bestuursrapportage) wordt echter deze week gemeld dat aan de commissie AZM per brief zal worden voorgesteld om deze motie niet uit te voeren. Letterlijk staat in deze rapportage: ‘De commissie AZM zal nader worden voorgesteld om op basis van informatie politie (geen prioriteit i.v.m. weinig incidenten) en de hieruit voortvloeiende structurele kosten (beheer en onderhoud) af te zien van het plaatsen van Safety Spots.’ Het bracht de liberale fractievoorzitter Aart Jan Spoon ertoe om hier donderdagavond in de rondvraag van de gemeenteraadsvergadering naar te vragen. Van burgemeester Tempel kwam hetzelfde antwoord als al in de Berap was vermeldt. Nadere discussie zal ongetwijfeld in de commissie AZM in 2015 volgen. De brief moet overigens nog wel naar de commissie AZM verzonden worden.
Leo Blok

 

Uit de krant