Afbeelding

PvdA zet Voornesteyn op de ZWO agenda

Actueel 0 keer gelezen

Verzorgingsinstelling Careyn heeft aangegeven voornemens te zijn een aantal verzorgingshuizen, w.o. Voornesteyn in Hellevoetsluis, op enige termijn te gaan sluiten; dit heeft tot erg veel zorg, onrust en spanning geleid.

In gesprekken met verschillende (groepen) betrokkenen, zoals bewoners, medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en leidinggevenden, maar ook met andere vergelijkbare instellingen in den lande heeft de fractie van de PvdA de indruk gekregen dat dit beleid van Careyn onvoldoende gefundeerd is De partij erkent dat de gemeente niet primair verantwoordelijk is voor dit beleid, maar is tevens van mening dat het zodanige invloed heeft op enerzijds waardevolle, en anderzijds waardevolle en kwetsbare inwoners van Hellevoetsluis dat de gemeente alles op alles moet zetten om alle alternatieve mogelijkheden een kans te geven. Daarnaast is de gemeente wel verantwoordelijk voor de volkshuisvesting en dient er naar de mening van de PvdA vanuit die rol een actieve rol en inzet te zijn. Men is dan ook van mening dat het college, c.q. de wethouder na de eerste berichten zich actief had dienen te informeren, en bijvoorbeeld overleg had kunnen aanzwengelen om te komen tot oplossingsmogelijkheden en partners had kunnen zoeken zoals wooncorporatie of andere zorgverleners. De fractie er niet van overtuigd dat de portefeuillehouder wel voldoende gedaan heeft om Careyn ertoe te bewegen om alle levensvatbare opties te inventariseren, te onderzoeken en te beoordelen, eventueel in samenspraak met wooncorporatie Maasdelta. Eventueel had ook al gezocht kunnen worden naar andere zorgverleners die de rol van Careyn misschien zouden kunnen overnemen. Inmiddels is er in de ZWO-commissie van 18 december jl. de suggestie gedaan dat de Cliëntenraad van verzorgingshuis Voornesteyn alle Hellevoetse fracties zal uitnodigen voor een nadere gedachtewisseling. Hieruit zal naar de verwachting van de PvdA waardevolle informatie komen waarover de commissie of in elk geval de PvdA fractie, nader met de portefeuillehouder zal willen beraadslagen. Daarom verzoekt de fractie dan ook om dit onderwerp ter bespreking en besluitvorming te agenderen in de volgende vergadering van de commissie ZWO op 23 januari 2014, met het doel om de ontstane situatie te beoordelen, maar ook om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn, en wat de inzet moet zijn van de gemeente om tot oplossingen te komen.

Uit de krant