Afbeelding

De wereld volgens Vincent Vuurtoren 52

Actueel 4 keer gelezen

De vorige week begon met de spanning rondom de stem van Adri Duivesteijn en eindigde met een bezoek van de PvdA aan de cliëntenraad van Voornesteyn. Beide zijn het waar om vermeldt te worden alvorens ons met de overigens uiterst vermakelijke raadsvergadering van donderdag bezig te houden. Duivesteijn heeft zichzelf, zijn partij en de woningbouwcorporaties een slechte dienst bewezen door voor de plannen van Steffie (geen familie) Blok te stemmen.

Op tijd ingelijfd door Asscher en de zijnen…Zijn carrière is naar de vaantjes zoals onze zuiderburen zo mooi zeggen en de geschiedenis zal hem ook niet herinneren als een Lawrence of Arabia voor de Sociale woningbouw. Het staat natuurlijk wel leuk , zeker voor een VVD minister, om net te doen alsof woningbouwcorporaties allemaal vette banktegoeden hebben die nodig een beetje afgeroomd moeten worden. In werkelijkheid kunnen een groot aantal corporaties in Nederland niet meer investeren en moeten zaken als groot onderhoud opschorten. Inmiddels is dat voor Hellevoetsluis opgelost, want zoals wij enkele maanden geleden al schreven, heeft het WSW besloten om Maasdelta als voldoende solvabel te beschouwen om garant te staan voor nieuwe kredieten. Goed nieuws voor de Parnassia en Egelantierbewoners, want hun woningen ondergaan een aanmerkelijke verbetering. Nu zou je denken dat Maasdelta Hellevoetsluis net zoals hun collega’s in Maassluis, stevig de trom zouden roeren over het succes. Zeker zou de bestuursvoorzitter dat wel leuk gevonden hebben, Maar vanuit Maasdelta Hellevoetsluis bleef het doodstil. Toch jammer…Tja en toen toog daar plotseling een delegatie van de PvdA naar Voornesteyn om met bewoners en cliëntenraad te praten. En de hele politiek is inmiddels met het probleem bezig en dat is goed. Was het niet Aristoteles die zei dat politiek alles was wat zich bezig hield met het welzijn van de burger in zijn gemeente? Margriet den Brok zei zelfs dat het een partij overstijgende taak van de raad was die we samen moesten doen. Er zijn immers zoveel andere dingen te bedenken dat de simpelheid van cijfers waarmee Careyn de kwestie benaderd. Enig idee hoeveel verenigingen en instellingen graag een stuk van Voornesteyn zouden willen huren? Een groot deel van Voornesteyn is trouwens van Maasdelta die ook mee zou moeten doen in het overleg. Met elke bewoner die vertrekt of overlijdt komt het noodlot van sluiting dichterbij. Ik ben ervan overtuigd dat sommige bewoners liever voort euthanasie zouden kiezen dan verkast te worden naar een andere instelling in een andere plaats. Nog afgezien van de kosten die op de samenleving zouden worden afgewenteld door een massaontslag in de zorg met Careyn voorop. Niet achter een bureau gaan zitten cijferen, maar samen aan tafel zitten met iedereen die iets kan betekenen. Schandelijk is het zeker ook dat de bewoners overvallen werden met een verhaal waarin alle beslissingen al genomen waren. Inspraak? Mee praten? Niks ervan: luisteren en doen wat je gezegd wordt… en dan ook nog in de spiegel kijken en zeggen dat je goed hebt gedaan…

Van Babs en niet lullen maar poetsen…
De dagen na donderdag heb ik mij onder andere bezig te houden met een kleine vijftig Hellevoeters te vragen of ze wisten van een Babs was. Een enkeling wist te melden dat de hond van Wil van Balen zo heet en dat is juist maar dat is een hond en geen Babs. IBH kwam met een amendement op een raadsvoorstel dat inhield dat mensen die samen gingen trouwen voortaan ook zelf zouden moeten mogen kiezen wie hun Babs zou zijn. Een Babs, lieve lezers is een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Niemand buiten politieke intimi en ambtenaren weten dat. Zo is Peter Hofman bijvoorbeeld wethouder en Babs. Er zou dus een catalogus van alle Babseb moeten worden gemaakt – met foto – zodat het aanstaande bruidspaar, net als bij Wehkamp, uit het grote boek iemand kon kiezen die het beste aansloot op hun persoonlijke wensen. Persoonlijk vind ik dat nog wat magertjes: de gemeente zou ook gemakkelijk het nieuwbakken stelletje bij kunnen staan in de keuze van de ringen en de trouwjurk. Ook een catalogus van locaties waar recepties zouden kunnen worden gehouden zou de lokale economie wel kunnen aanjagen. Maar alle gekheid op een stokje: natuurlijk nam de rest van raad afstand van deze onzin. Nu nog het woord Babs de wereld uit (niet de hond van Wil van Balen want die is lief) en met heel veel geduld komen er politieke discussies die niet voor de helft uit jargon bestaan. Ik moest bij het woord Berap de eerste keer ook aan een vergeten groente denken. De klapper van de avond was een ander voorstel, ook van IBH, waarin werd voorgesteld om uit de overschotten van de begroting van Sociale Zaken, een bedrag aan de voedselbank te schenken, zodat de mensen nog in december met een kerstpakket verrast konden worden. De meeste politieke partijen hebben echter uit puur wantrouwen zelfs een achteruitkijkspiegel op hun colbertje zitten, dus zei bijvoorbeeld Aart-Jan Spoon van de VVD, dat zijn partij er absoluut geen zin in had om via belastinggeld de aftrap van de verkiezingscampagne van IBH te steunen. Andere partijen keken er pragmatischer naar. Ook de PvdA had zo zijn twijfels over het opportunisme, maar stelde bij monde van Henk Joosten dat ‘elke cent voor de Voedselbank meegenomen was’ zodat met de steun van GroenLinks, SP. Lijst van Balen, Lijst Meijnders en de helft van het CDA uiteindelijk de motie van IBH met 15 tegen 9 stemmen werd aangenomen. De raad wil 7500 euro aan de Voedselbank geven. VVD knap boos, en dat terwijl de coalitie allang niet veel meer is dan vreedzame co-existentie. Overigens bleef volstrekt onduidelijk wat of het college nu met de motie gaan doen. Naast zich neerleggen zou de oppositie bloed kunnen doen ruiken, maar zeker is niet uitgesloten kan worden dat de kerstpakketten zomaar Paaseitjes zouden kunnen worden. Gelukkig beslaan er ook instanties die poetsen in plaats van lullen. Zo had de Rotary er voor gezorgd dat er op vrijdag bij elke klant van de Voedselbank een mooi kerstpakket werd bezorgd. En zo kan er weer een onderwerp bij het rijtje waar de lokale politiek zich diep over zou moeten schamen…
Vincent

 

 

Uit de krant