Afbeelding

Leefbaarheidsmonitor geen reden om stil te zitten

Actueel 20 keer gelezen

Ondanks dat de gemeente Hellevoetsluis in het recent gehouden leefbaarheidsonderzoek een mooie score haalt, is het voor verantwoordelijk wethouder Evert Taal (o.a. wijkbeheer)geen reden om nu maar stil te blijven zitten. De Hellevoetse bevolking geeft gemiddeld een 7,5 als cijfer aan de woonomgeving, maar er zijn nog steeds wijken waar dat cijfer lager ligt en waar men dus de omgeving als minder leefbaar ervaart. Taal: ‘Eigenlijk had ik min of meer verwacht dat door de crisis de Hellevoeter minder positief zou zijn dan bij het vorige onderzoek, maar dat blijkt gelukkig niet het geval’ De cijfers zij eigenlijk beter dan het laatste onderzoek, maar een aantal punten vormen toch nog een probleem dat Hellevoetsluis opgelost wil hebben.

Dorp en Hoonaart
In de wijk Dorp en Hoonaart ligt de waardering voor de wijk lager dan in de andere wijken in Hellevoetsluis. Taal hoopt daar via de recent opgestarte buurtaanpak verandering in te brengen. Bij die buurtaanpak zal ook duidelijk naar de bewoners worden geluisterd. De aftrap voor de buurtaanpak werd gegeven tijdens een bewonersbijeenkomst in de Petrakerk, die druk bezocht werd, en waar bewoners volop zowel hun gal konden spugen, als met ideeën en suggesties komen. De resultaten krijgen straks gestalte in de échte buurtaanpak.

Buurtpreventie
Al vanaf de invoering toonde eerst wethouder Joosten en nu zeker ook Evert Taal zich een warm voorstander van de het project buurtpreventie, te onderscheiden in twee teams: buurtbeveiliging en buurtbemiddeling. De teams hebben een gedegen opleiding gehad en opereren onder de coördinatie van Lowie Reinders van SWS welzijn. De mensen komen uit de wijk waar ze opereren en boeken spectaculaire resultaten in het verminderen van vandalisme en het oplossen van conflicten in een buurt. Hun werk wordt niet alleen door de bewoners, maar zeker ook door de wijkagenten gewaardeerd.’ Het zijn onze ogen en oren bij de problemen die in een wijk kunnen spelen’, zegt een wijkagent. Als er bij een burenruzie een agent voor de deur staat of iemand uit de eigen wijk, maakt een groot verschil en zorgt vaak voor een gezamenlijke oplossing in plaats van agressie. ‘Als we het geld er voor hadden, zou ik dit het liefst uitbreiden naar alle wijken van Hellevoetsluis’ zegt Taal, ‘maar helaas hebben we dat niet’ Voor het huidige project dat zich voornamelijk in Struyten en Kooistee afspeelt is nog tot en met 2014 geld beschikbaar. Daarna zal een nieuwe gemeenteraad zich moeten buigen over de vraag om opnieuw geld ter beschikking te stellen.

Samen met anderen
Je kunt de problemen in een wijk of stad nooit alleen als gemeente oplossen, Daarvoor is hulp van anderen op specifieke niveaus nodig. En geld. Ook verhuurder Maasdelta doet daarom volop mee aan de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Onder andere door de inzet van wijkmeesters en het beschikbaar stellen van fondsen en materialen. Bij het proces is ook de stichting Push nadrukkelijk betrokken Een belangrijke pijler in de probleemoplossing is het stimuleren van sportbeoefening onder de jeugd en de inzet van jongerenwerkers die de taal van de straatjeugd spreken.

Buurtaanpak
Dat buurtaanpak werkt is duidelijk gebleken in Nieuwenhoorn, waar de waardering voor de leefbaarheid van het dorp, flink gestegen is, sinds de laatste meting. Bij de wijken Vlotbrug en Houthoeffe bestaan plannen om via buurtaanpak de leefbaarheid te vergroten. Taal: ‘Maar dat moet je wel samen met de bewoners doen, anders werkt het niet. Buurtaanpak is nog meer dan bij het besturen van een gemeente, een democratisch proces dat draagvlak moet hebben, maar dan in de eerste fase natuurlijk ook veel tijd kost.’

Jeugd en jongeren
Waar in eerdere jaren de gemeente degene was die plannen maakte en ideeën bedacht, waar de jongeren dan – volgens het inzicht van die dagen – vanzelf wel naartoe zouden komen, is de huidige aanpak volkomen anders. Nu gaat het jongerenwerk naar de jeugd toe, ze worden op straat opgezocht en er worden nu juist van de jeugd zelf plannen en ideeën verwacht. Het lijkt erop dat deze aanpak duidelijk effectiever is, dan door plannen van bovenaf door te voeren. Dat er ondanks het goede rapportcijfer uit het onderzoek, nog heel wat te doen overblijft; daarvan is Evert Taal overtuigd.
Leo Blok

 

Uit de krant