Moderne ergernissen: Laadpaalklevers en ICE-ing | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: Wil van Balen

Moderne ergernissen: Laadpaalklevers en ICE-ing

  •   571 keer gelezen   Actueel

Met het toenemen van het aantal elektrische wagens (EV), steken ook steeds meer problemen en eigenaardigheden de kop op.

Heeft u wel eens gehoord van ICE-ing? Of van laadpaalkleven? Om met het eerste te beginnen, ICE-ing dus. 80% van de bezitters van een EV heeft geen eigen laadpaal. Ze zijn dus afhankelijk van openbare laadpunten. In veel plaatsen is er een grote schaarste aan parkeerplekken. Niets is er ergerlijker dan rondjes rijden op zoek naar een parkeerplek en dan zien dat de plaatsen voor het opladen van EV's leegstaan. En wat gebeurt er dan? ICE-ing! Het bezetten van een laadplek met een brandstofauto. ('ICE' staat voor Internal Combustion Engine).

En dan heb je nog de zogenaamde laadpaalklevers. Mensen die in een EV rijden, of een hybride wagen en denken dat plaatsen met een oplaadpaal er speciaal voor hen zijn neergezet en kunnen dienen als parkeerplek. Sommigen nemen niet eens de moeite om de stekker aan te sluiten! Anderen zijn al lang volgeladen, maar laten hun voertuig lekker staan. Sommige laadpalen worden maar 20% gebruikt om te laden, de rest van de tijd wordt er alleen maar geparkeerd. Dichter bij huis denken mensen in de straat dat zij – na het aanvragen en installeren van een laadpaal – een privéplek hebben gekregen. Zij klagen ach en wee als er eens een ander van de plek gebruik maakt.

Beleid gemeente Hellevoetsluis
In het document "Beleidskader oplaadpunten elektrische voertuigen Hellevoetsluis' dat dateert van december 2018 kun je lezen wat er binnen onze gemeente is geregeld rondom oplaadpunten. Dit beleidskader volgt in grote lijnen wat in Rotterdam gebeurt, aangevuld met voor Hellevoetsluis specifieke punten.

Aanvraag en plaatsing laadpaal|
In het beleidskader lezen we: 'Oplaadpunten worden door de gemeente geplaatst als er voldoende vraag is naar laden. Hierdoor wordt voorkomen dat er oplaadpunten worden geplaatst die niet of nauwelijks worden gebruikt.' Verder is een belangrijke opmerking: 'Bij plaatsing op straat wordt een bestaand parkeervak bestemd tot oplaadvak. Er worden derhalve geen nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd.' En: 'In gebieden met een parkeerdruk hoger dan 90% zal bij de locatiekeuze extra aandacht besteed worden aan het voorkomen van parkeerproblemen, maar prevaleert een milieuvriendelijke vervoerswijze boven het reguliere parkeren.'Schoen wringt

Schoen wringt
In deze laatste zinsnede wringt de schoen bij een aantal mensen. Er zijn na wat zoeken voldoende meningen te vinden van mensen die het onrechtvaardig vinden dat in een gebied waar hoge parkeerdruk is speciale laadplaatsen voor EV's worden aangewezen. Reacties zijn bijvoorbeeld: EV's kunnen toch net als ik langs de snelweg tanken?! Ik heb toch ook geen vat diesel of benzine voor de deur staan?? Of: als in mijn drukke straat voor een buurman een laadplek wordt ingericht, dan is dat toch de facto een privéplaats?! Met het toenemen van het aantal EV's zullen deze discussies feller worden en frequenter worden gevoerd, is de verwachting.

Specifiek over ICE-ing en laadpaalkleven wordt niet gesproken in het beleidskader. Maar als de hierna volgende beleidsregel wordt gelezen, dan lijkt het er op dat de Hellevoetse BOA's geen boetes zullen uitdelen. Lees maar mee: 'De te plaatsen oplaadpunten en – vakken worden niet op kenteken gereserveerd, maar zijn openbaar en kunnen derhalve door alle gebruikers van elektrische voertuigen worden gebruikt. Oplaadvakken mogen alleen gebruikt worden door elektrische auto's (met een stekker). Het criterium voor het gebruik van de oplaadplaats is dat de stekker van de auto in de oplaadpaal zit. Het daadwerkelijk opladen of 'vol zijn' van de accu is lastig meetbaar voor handhavers. Als de auto is opgeladen, hoeft deze dus niet verplaatst te worden naar een gewoon parkeervak.'

Je kunt dus je EV zo lang als je wilt aan de laadpaal laten staan, mits je stekker maar is aangesloten. Maar tegen ICE-ing kan wel worden opgetreden, lees maar weer mee: 'De in het verkeersbesluit benoemde parkeervakken worden voorzien van bord E4 of E8 van het Regelement Verkeerstekens 1990 met onderbord met de tekst: "opladen elektrische voertuigen". Op deze wijze kan er handhavend worden opgetreden bij parkeerexcessen.' In gewone mensentaal betekent dit dat als je met een brandstofvoertuig een laadpaal bezet houdt, dat er dan een bekeuring kan worden gegeven. Of dit ook werkelijk gebeurt in Hellevoetsluis is ons niet bekend. In Rotterdam wordt inmiddels wel bekeurd door de handhavers.

We spreken op de parkeerplaats bij de Struytse Hoeck twee Hellevoeters en vragen of ze te maken hebben gehad met overlast bij het parkeren van hun EV. Beiden willen niet met hun naam in de krant.

"Ik rij in een Tesla model S en daar deze wagen best lang is (red: 4,98 m) heb ik het volledige parkeervak nodig. Het komt, zeker in Rotterdam, nogal eens voor dat men de wagens voor en achter het laadvak zo krap parkeert dat ik er met mijn wagen niet in pas. Dat is tot nu toe het enige probleem dat ik ondervind. Ik moet toegeven dat ik de openbare plekken niet gebruik om te laden. Dat doe ik thuis en op de zaak." De tweede bestuurder rijdt een Hyundai Kona Electric en heeft dat probleem met z'n 4,16 m lengte niet. "Wat ik wel meemaak is dat mensen me vragen om mijn wagen bij de laadpaal weg te halen omdat ze zelf graag willen laden. Maar tot nu toe gaat dat op een best wel vriendelijke manier." Over parkeerbonnen bij laadpalen hebben wij niemand kunnen spreken, misschien zijn er lezers van dit artikel die dit hebben meegemaakt?

Toekomst
Er rijden nu 85.000 EV's in Nederland rond, ongeveer 1 procent van het totale wagenpark. In 2020 komen er nog een kleine  50.500 bij, is de verwachting. Ruim 10 procent van alle nieuw gekochte auto's is elektrisch. Daarvoor is laadinfrastructuur nodig, én een duidelijk parkeer- en prijsbeleid.


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>