Fractie PvdA stelt vragen over ambtelijke situatie | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl
Foto: Wil van Balen

Fractie PvdA stelt vragen over ambtelijke situatie

  •   200 keer gelezen   Actueel

Hellevoetsluis - De raadsfractie van de PvdA in Hellevoetsluis geeft aan bezorgd te zijn over de ambtelijke situatie bij de gemeente Hellevoetsluis.

"Er zijn signalen dat het ambtelijk apparaat onder meer te maken heeft met ernstige onderbezetting, maar ook met andere knelpunten, met alle gevolgen van dien. Dit voorjaar werd dat ook nog eens bevestigd door een brief van de ondernemingsraad, kort daarna gevolgd door overeenkomstige uitlatingen in een brief van anonieme medewerkers", aldus Daan Dankaart fractievoorzitter PvdA Hellevoetsluis.

Daarna werd het ombudsteam van de PvdA Voorne volgens de fractie bij herhaling benaderd door medewerkers van de gemeente die onder strikte personele geheimhouding hun verhaal deden, en die steeds opnieuw dezelfde klachten blootleggen: gebrek aan vertrouwen, grote angst om zich uit te spreken, hoge werkdruk, te veel mensen die de dienst verlaten.

Zorgwekkend
De fractie van de PvdA Hellevoetsluis heeft bij herhaling aangegeven dat zij deze situatie zo zorgwekkend acht dat zij dit als een crisis beschouwt, en van mening is dat dit in de vorm van een crisisaanpak door het college opgelost moet worden.
Deze situatie heeft inmiddels geleid tot het uit zijn functie ontheffen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur; weliswaar een onoverkomelijke stap, maar daarmee is de oplossing nog maar een heel klein beetje dichterbij gekomen.

Andere stappen zoals het doen van een organisatiescan en het ontwerpen van een nieuwe organisatie, laten volgens de fractie veel te lang op zich wachten. Tussentijdse vragen hierover werden terzijde geschoven met het argument dat er gewacht moet worden op de organisatiescan.

Schriftelijke vragen
Daan Dankaart: "Voor ons is hiermee de maat vol. Wij hebben het gevoel dat er bij het college sprake is van een onvoldoende doorleefd gevoel van urgentie. Behalve de invloed die deze situatie heeft op de dienstverlening aan de inwoners, doet het ook ernstig tekort aan het welzijn en welbevinden van de medewerkers. Daarom hebben wij de eerdere vragen nu dan ook opgeschaald naar schriftelijke vragen volgens art. 37 Reglement van Orde, in de hoop en verwachting dat daar nu wel antwoord op wordt verkregen. Alleen dan kan de vinger aan de pols worden gehouden en kunnen te zijner tijd de resultaten van de organisatiescan aan de antwoorden worden getoetst."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>