Bewoners praten over plannen Ploegschaar | GrootHellevoet.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groothellevoet.nl

Bewoners praten over plannen Ploegschaar

  •   442 keer gelezen   Actueel

Hellevoetsluis - Op 18 september jl. vond de startbijeenkomst plaats met de buurtbewoners van de Wittenshoeck. Gepresenteerd werd een eerste schets over de toekomstige situatie rondom de oude school die binnenkort wordt afgebroken.

Het plan omvat de plaats van en rondom de oude school en het speelveld dat daarnaast ligt. In een enquête hebben de bewoners hun input kunnen geven en mede op basis van deze informatie heeft Rho, adviseurs voor leefruimte, een schets gemaakt hoe het nieuwe ingerichte gebied er uit kan komen te zien.

De wethouders Hans van der Velde en Peter Schop gaven een korte introductie waarin zij aangaven dat ze vooral hoopten op positieve input van de ruim 50 aanwezigen."Jullie wonen hier en van jullie willen we graag horen wat we moeten meenemen in het nieuwe plan. Niet alles zal mogelijk zijn, we hebben een budget, maar ik hoop dat u uw wensen straks kenbaar zult maken", zo opende Peter Schop zijn korte toespraak. Vanuit de zaal waren naar aanleiding van de eerste schets al enkele kritische geluiden te horen. "Ik zie helemaal geen nieuwe parkeerplaatsen, de gemeente heeft toch metingen verricht waaruit een tekort is gebleken?" en "Ik zie meer groen, maar hoe denken jullie dit te onderhouden, het huidige groen staat hier soms al vol met onkruid van wel een een halve meter hoog", waren twee reacties.

De sloop van het voormalig schoolgebouw aan de Ploegschaar start naar verwachting in de maand november. Hopelijk kan er dan vanaf voorjaar 2020 gebouwd gaan worden en zal begin 2021 de oplevering plaatsvinden. Met buurtvereniging 't Ommetje zijn goede afspraken gemaakt om de activiteiten zo veel als mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Uit de enquête is onder andere naar voren gekomen dat bewoners over het algemeen prettig met elkaar omgaan in de wijk en het goed naar hun zin hebben. Er is een duidelijk tekort aan parkeervakken, men wil graag een betere bestrating en meer en beter onderhouden groen. Sommigen ervaren een onveilig gevoel door de scooters die door de wijk sjezen en op enkele plaatsen kunnen hulpdiensten niet dicht genoeg bij de huizen komen.

Ruimte
Met het slopen van de school komt circa 1645m2 beschikbaar en hiervan wordt tussen de 200 en 300 m2 opnieuw bebouwd. Hans van der Velde had in zijn introductie al aangehaald dat het thema van het Collegeprogramma 2018-2022 'Samen doen' is en dat is precies waarvoor het nieuwe pand wordt gebouwd: elkaar ontmoeten, verbinden en meedoen.

Aan tafel
Nadat de eerste schets centraal werd toegelicht namen de aanwezigen plaats aan vijf tafels om zo mee te werken aan de ontwerpsessie en hun input kenbaar te maken. Hieruit ontstaat binnenkort een tweede schets die uiteraard weer met de bewoners zal worden besproken. Op deze manier worden de wensen en behoeften van de buurtbewoners en de organisaties zo goed mogelijk in het plan meegenomen. Het uitgewerkte plan wordt uiteindelijk voor een besluit voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226262&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768100&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226264&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groothellevoet.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=322" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>