KRANT ONLINE

KRANT ONLINE

Slingerland Financieel Advies

Slingerland Financieel Advies is een onderneming die zich richt op organisatieadvies, projectondersteuning, interim diensten en coaching op financieel gebied, zowel in de profit als de non-profit sector.

"Met zorg betrokken bij uw onderneming" luidt de slogan en dat geeft precies weer waar Slingerland Financieel Advies voor staat. Jarenlange ervaring in de ouderen- en geestelijke gezondheidszorg, maken dat u kunt rekenen op deskundige inzet ten aanzien van de specifieke problematiek in deze sectoren. Daarnaast kan Slingerland Financieel Advies bogen op gedegen kennis en ervaring in onder meer de uitgeverswereld en diverse grote productiebedrijven.

Slingerland Financieel Advies ondersteunt organisaties in het effectiever inrichten van de bedrijfsprocessen, zodat er beter aangestuurd kan worden, de bedrijfsvoering op orde komt, de performance kan worden verhoogd, medewerkers meer plezier in hun werk krijgen en de cliënten krijgen waarop ze mogen rekenen.

Zowel in de profit als in de non-profit sector kan het financiële vraagstuk erg complex zijn. In de zorgsector zien we dat er continu sprake is van zich wijzigende wet- en regelgeving. De managers in de zorg (op diverse niveaus binnen een organisatie) missen vaak de benodigde zakelijkheid ten aanzien van vraagstukken die de bedrijfsvoering betreffen in deze snel veranderende wereld. Met name hierbij kan Slingerland Financieel Advies vanuit haar deskundigheid en ervaring (zorg)ondernemingen bijstaan en ondersteunen en een bijdrage leveren aan een gezond financierings- en verantwoordingsproces.

Contactgegevens

Orion 9
3225GL Hellevoetsluis

Tel: 06 12976099
www.slingerlandfinancieeladvies.nl